Měsíční statistka

Měsíční statistika meteorologických veličin naměřených na stanici ve Velkých Svatoňovicích za jednotlivé měsíce od Května 2010.
* data jsou aktualizována 1x za den.

Statistika pro měsíc: