Domů »

Tato webová prezentace a databáze naměřených meteorologických dat je určena všem zájemcům o amatérskou meteorologii, ale i zcela náhodným návštěvníkům. Jsou zde uvedeny výsledky měření a pozorování od roku 1990 až do současnosti. Všechna data zde zveřejněná jsou při uvedení zdroje / odkazu pro soukromé nekomerční využití volně k dispozici.

Naleznete-li jakoukoliv chybu (i nefunkční odkaz), prosím Vás, abyste mi o ní napsali do komentářů nebo mne kontaktovali mailem. Děkuji.

Aktualizace databáze meteodat (záznamů naměřených hodnot a pozorovaných jevů) probíhá přibližně jednou za tři až sedm dní, aktualizace obsahu webu náhodně – podle dynamičnosti a „zajímavosti“ počasí.

 

Poslední aktualizace databáze meteodat2. srpna 202122:05
Poslední aktualizace obsahu webu2. srpna 202116:55

Důležité aktualizace webu:

1. srpna 2021
V sekci Klimatické charakteristiky jsou nyní kompletní data za červenec 2021. Všechny databázové tabulky doplněny k datu 31.7.2021.

8. června 2021
Ukončení měření přízemní minimální teploty (v letním období).

28. března 2021
Dnes přecházíme na středoevropský letní čas (SELČ), posouváme si hodinky o 60 minut vpřed. Termíny pro provádění klimatologických měření jsou nyní 8:00, 15:00 a 22:00 hodin SELČ. Rozdíl místního času vůči UTC je nyní +2 hodiny.

1. ledna 2021
V sekci Klimatické charakteristiky jsou nyní kompletní data za celý rok 2020. Všechny databázové tabulky doplněny k datu 31.12.2020. Byla provedena kontrola funkčnosti odkazů a doplněny stránky pro rok 2021. Od 3.9. opět probíhá měření přízemní minimální teploty.

25. října 2020
Dnes přecházíme na středoevropský čas (SEČ), posouváme si hodinky o 60 minut vzad. Termíny pro provádění klimatologických měření jsou nyní 7:00, 14:00 a 21:00 hodin SEČ. Rozdíl místního času vůči UTC je nyní +1 hodina.

10. února 2020
V první bouřce roku za studenou frontou vyrovnána rekordní změřená rychlost větru – 21,5 m/s ve 13:16 SEČ (měření na konzoli 21,9 m/s).

20. ledna 2020
Zaznamenán nový rekord maxima tlaku vzduchu: 1046,6 hPa ve 23:27 SEČ.

1. ledna 2020
V sekci Klimatické charakteristiky jsou nyní kompletní data za prosinec i celý rok 2019. Všechny databázové tabulky doplněny k datu 31.12.2019, přidány stránky a záložky pro rok 2020. Byla provedena kontrola funkčnosti odkazů a většina tabulkových souborů staršího typu nahrazena modernějšími (typ .xlsx).

22. prosince 2018
Ve spolupráci s L. Rongem (provozovatelem meteostanice v Maršově u Úpice) byla vytvořena zcela nová sekce webu. Je věnovaná pouze zobrazení dat naměřených stanici Davis Vantage Pro 2 v online režimu (aktualizace dat po 5 sekundách) a ve formě statistik za různá časová období (od 8.5.2010). V případě rozdílů hodnot naměřených automatickou stanicí a hodnot uvedených v ručně vytvářených databázových tabulkách jsou směrodatné tabulkové údaje. Tyto procházejí osobní kontrolou všech dat a doplněním i o manuální měření a pozorování.

25. září 2018
Začínáme měřit (zatím pouze občas) denní minima přízemních teplot vzduchu v 5 cm nad zemí. 

9. srpna 2018
Naměřena nová rekordní termínová teplota vzduchu ve 22:00 SELČ +28,6°C a zároveň dosažena historicky nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu +27,8°C.

15. dubna 2018
Automatický srážkoměr po výměně vadného spínače opět v provozu.

16. března 2018
Automatický srážkoměr je mimo provoz. Do jeho opravy nebudou dostupná srážková data online, pouze celodenní srážkové úhrny z manuálního měření.

1. ledna 2018
Webové stránky přecházejí na nový hosting a doménu II. řádu. Zároveň je celý obsah vytvářen v redakčním systému WordPress. Z tohoto důvodu se mohou zpočátku vyskytovat chyby obsahové i grafické, stejně jako dočasně nefunkční odkazy. Datový obsah, stejně jako generování online meteorologických dat bude postupně migrováno na novou doménu. 
V sekci Klimatické charakteristiky jsou nyní kompletní data za rok 2017. Všechny databázové tabulky doplněny k datu 31.12.2017, přidány stránky a záložky pro další rok.

29. října 2017
Při přechodu studené fronty byla dosažena nová rekordní změřená rychlost větru – 21,5 m/s v 7:51 SEČ.

24. března 2017
V okolí meteostanice byly pokáceny 4 topoly, což by mělo mít vliv na přesnější měření rychlostí větru vanoucího ze SZ směru.

20. října 2016
V rámci webu jsou nyní nově dostupné interaktivní grafy ročních průběhů denních průměrných teplot v letech 1997 – 2017 (od roku 2006 včetně denních minim a maxim). Grafy vytvořil na základě dat z tabulkové databáze Petr Beneš.