Domů »

Tato webová prezentace a databáze naměřených meteorologických dat je určena všem zájemcům o amatérskou meteorologii, ale i zcela náhodným návštěvníkům. Jsou zde uvedeny výsledky měření a pozorování od roku 1990 až do současnosti. Všechna data zde zveřejněná jsou při uvedení zdroje / odkazu pro soukromé nekomerční využití volně k dispozici.

Vzhledem k současnému přechodu na novou webovou doménu a systém uspořádání stránek Vás prosím, pokud naleznete jakoukoliv chybu (i nefunkční odkaz), abyste mi o ní napsali do komentářů nebo mne kontaktovali mailem. Děkuji.

Aktualizace databáze meteodat (záznamů naměřených hodnot a pozorovaných jevů) probíhá přibližně jednou za tři až sedm dní, aktualizace obsahu webu náhodně – podle dynamičnosti a „zajímavosti“ počasí.

 

Poslední aktualizace databáze meteodat17. října 201922:30
Poslední aktualizace obsahu webu2. října 201916:45

Důležité aktualizace webu:

1. října 2019
V sekci Klimatické charakteristiky jsou nyní kompletní data za září 2019. Všechny databázové tabulky doplněny k datu 30.9.2019. Od 1. září obnoveno měření přízemní teploty.

31. března 2019
Dnes přecházíme na středoevropský letní čas (SELČ), posouváme si hodinky o 60 minut vpřed. Termíny pro provádění klimatologických měření jsou nyní 8:00, 15:00 a 22:00 hodin SELČ. Rozdíl místního času vůči UTC je nyní +2 hodiny.

23. února 2019
Zaznamenán nový rekord maxima tlaku vzduchu: 1046,1 hPa v 9:33 SEČ.

1. ledna 2019
V sekci Klimatické charakteristiky jsou nyní kompletní data za rok 2018. Všechny databázové tabulky doplněny k datu 31.12.2018, přidány stránky a záložky pro další rok.

22. prosince 2018
Ve spolupráci s L. Rongem (provozovatelem meteostanice v Maršově u Úpice) byla vytvořena zcela nová sekce webu. Je věnovaná pouze zobrazení dat naměřených stanici Davis Vantage Pro 2 v online režimu (aktualizace dat po 5 sekundách) a ve formě statistik za různá časová období (od 8.5.2010). V případě rozdílů hodnot naměřených automatickou stanicí a hodnot uvedených v ručně vytvářených databázových tabulkách jsou směrodatné tabulkové údaje. Tyto procházejí osobní kontrolou všech dat a doplněním i o manuální měření a pozorování.

1. prosince 2018
V sekci Klimatické charakteristiky jsou nyní kompletní data za listopad 2018. Všechny databázové tabulky doplněny k datu 30.11.2018. 

25. září 2018
Začínáme měřit (zatím pouze občas) denní minima přízemních teplot vzduchu v 5 cm nad zemí. 

9. srpna 2018
Naměřena nová rekordní termínová teplota vzduchu ve 22:00 SELČ +28,6°C a zároveň dosažena historicky nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu +27,8°C.

15. dubna 2018
Automatický srážkoměr po výměně vadného spínače opět v provozu.

16. března 2018
Automatický srážkoměr je mimo provoz. Do jeho opravy nebudou dostupná srážková data online, pouze celodenní srážkové úhrny z manuálního měření.

1. ledna 2018
Webové stránky přecházejí na nový hosting a doménu II. řádu. Zároveň je celý obsah vytvářen v redakčním systému WordPress. Z tohoto důvodu se mohou zpočátku vyskytovat chyby obsahové i grafické, stejně jako dočasně nefunkční odkazy. Datový obsah, stejně jako generování online meteorologických dat bude postupně migrováno na novou doménu. 
V sekci Klimatické charakteristiky jsou nyní kompletní data za rok 2017. Všechny databázové tabulky doplněny k datu 31.12.2017, přidány stránky a záložky pro další rok.

29. října 2017
Při přechodu studené fronty byla dosažena nová rekordní změřená rychlost větru – 21,5 m/s v 7:51 SEČ.

24. března 2017
V okolí meteostanice byly pokáceny 4 topoly, což by mělo mít vliv na přesnější měření rychlostí větru vanoucího ze SZ směru.

20. října 2016
V rámci webu jsou nyní nově dostupné interaktivní grafy ročních průběhů denních průměrných teplot v letech 1997 – 2017 (od roku 2006 včetně denních minim a maxim). Grafy vytvořil na základě dat z tabulkové databáze Petr Beneš.