Domů »

Tato webová prezentace a databáze naměřených meteorologických dat je určena všem zájemcům o amatérskou meteorologii, ale i zcela náhodným návštěvníkům. Jsou zde uvedeny výsledky měření a pozorování od roku 1990 až do současnosti. Všechna data zde zveřejněná jsou při uvedení zdroje / odkazu pro soukromé nekomerční využití volně k dispozici.

Naleznete-li jakoukoliv chybu (i nefunkční odkaz), prosím Vás, abyste mi o ní napsali do komentářů nebo mne kontaktovali mailem. Děkuji.

Aktualizace databáze meteodat (záznamů naměřených hodnot a pozorovaných jevů) probíhá přibližně jednou za tři až sedm dní, aktualizace obsahu webu náhodně – podle dynamičnosti a „zajímavosti“ počasí.

 

Poslední aktualizace databáze meteodat14. října 202122:10
Poslední aktualizace obsahu webu5. října 202115:15

Důležité aktualizace webu:

9. října 2021
V pondělí 25. a v úterý 26. října dojde mezi 8 a 18 SELČ k odstávce dodávky elektrické energie, online data tak nebudou dočasně dostupná.

1. října 2021
V sekci Klimatické charakteristiky jsou nyní kompletní data za září 2021. Všechny databázové tabulky doplněny k datu 30.9.2021. Dne 1.9. zahájeno měření přízemní minimální teploty.

8. června 2021
Ukončení měření přízemní minimální teploty (v letním období).

28. března 2021
Dnes přecházíme na středoevropský letní čas (SELČ), posouváme si hodinky o 60 minut vpřed. Termíny pro provádění klimatologických měření jsou nyní 8:00, 15:00 a 22:00 hodin SELČ. Rozdíl místního času vůči UTC je nyní +2 hodiny.

1. ledna 2021
V sekci Klimatické charakteristiky jsou nyní kompletní data za celý rok 2020. Všechny databázové tabulky doplněny k datu 31.12.2020. Byla provedena kontrola funkčnosti odkazů a doplněny stránky pro rok 2021. Od 3.9. opět probíhá měření přízemní minimální teploty.

10. února 2020
V první bouřce roku za studenou frontou vyrovnána rekordní změřená rychlost větru – 21,5 m/s ve 13:16 SEČ (měření na konzoli 21,9 m/s).

20. ledna 2020
Zaznamenán nový rekord maxima tlaku vzduchu: 1046,6 hPa ve 23:27 SEČ.

1. ledna 2020
V sekci Klimatické charakteristiky jsou nyní kompletní data za prosinec i celý rok 2019. Všechny databázové tabulky doplněny k datu 31.12.2019, přidány stránky a záložky pro rok 2020. Byla provedena kontrola funkčnosti odkazů a většina tabulkových souborů staršího typu nahrazena modernějšími (typ .xlsx).

22. prosince 2018
Ve spolupráci s L. Rongem (provozovatelem meteostanice v Maršově u Úpice) byla vytvořena zcela nová sekce webu. Je věnovaná pouze zobrazení dat naměřených stanici Davis Vantage Pro 2 v online režimu (aktualizace dat po 5 sekundách) a ve formě statistik za různá časová období (od 8.5.2010). V případě rozdílů hodnot naměřených automatickou stanicí a hodnot uvedených v ručně vytvářených databázových tabulkách jsou směrodatné tabulkové údaje. Tyto procházejí osobní kontrolou všech dat a doplněním i o manuální měření a pozorování.

25. září 2018
Začínáme měřit (zatím pouze občas) denní minima přízemních teplot vzduchu v 5 cm nad zemí. 

9. srpna 2018
Naměřena nová rekordní termínová teplota vzduchu ve 22:00 SELČ +28,6°C a zároveň dosažena historicky nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu +27,8°C.

15. dubna 2018
Automatický srážkoměr po výměně vadného spínače opět v provozu.

16. března 2018
Automatický srážkoměr je mimo provoz. Do jeho opravy nebudou dostupná srážková data online, pouze celodenní srážkové úhrny z manuálního měření.

1. ledna 2018
Webové stránky přecházejí na nový hosting a doménu II. řádu. Zároveň je celý obsah vytvářen v redakčním systému WordPress. Z tohoto důvodu se mohou zpočátku vyskytovat chyby obsahové i grafické, stejně jako dočasně nefunkční odkazy. Datový obsah, stejně jako generování online meteorologických dat bude postupně migrováno na novou doménu. 
V sekci Klimatické charakteristiky jsou nyní kompletní data za rok 2017. Všechny databázové tabulky doplněny k datu 31.12.2017, přidány stránky a záložky pro další rok.

29. října 2017
Při přechodu studené fronty byla dosažena nová rekordní změřená rychlost větru – 21,5 m/s v 7:51 SEČ.

24. března 2017
V okolí meteostanice byly pokáceny 4 topoly, což by mělo mít vliv na přesnější měření rychlostí větru vanoucího ze SZ směru.

20. října 2016
V rámci webu jsou nyní nově dostupné interaktivní grafy ročních průběhů denních průměrných teplot v letech 1997 – 2017 (od roku 2006 včetně denních minim a maxim). Grafy vytvořil na základě dat z tabulkové databáze Petr Beneš.