Domů » Měření 1996 – 2019

Měření 1996 – 2019

Databáze výsledků měření a pozorování na amatérské meteorologické stanici ve Velkých Svatoňovicích od roku 1996 do současnosti


Níže uvedené tabulky (ve formátu .xls) obsahují ucelenou databázi údajů naměřených na stanici mezi 1. lednem 1996 a 31. prosincem 2018. Údaje za rok 2019 jsou uváděny průběžně a je možné k nim přistupovat z hlavního menu přes tlačítko Měření 2019.

(průběžně aktualizováno)

Z tabulkových dat vytvořil Petr Beneš interaktivní grafy ročních průběhů denních průměrných teplot v letech 1997 – 2017 (od roku 2006 včetně denních minim a maxim)

V tabulkách naleznete následující údaje:

 • datum pořízení záznamu s případnou červenou poznámkou, obvykle fenologického rázu
 • teplotu vzduchu v 7:00, 14:00 a 21:00, respektive o hodinu později v době platnosti letního času
 • průměrnou denní teplotu vzduchu v °C
 • minimální a maximální teplotu naměřenou během dne (od roku 2006) v °C
 • hodnotu tlaku vzduchu ve 14:00, respektive 15:00 v době platnosti letního času v hPa
 • převažující množství oblačnosti v průběhu dne
 • druh srážek vyskytující se během dne
 • celkový úhrn srážek za den v mm
 • nejvyšší rychlost nárazu větru během dne v m/s
 • průměrnou rychlost větru během dne (od 1.1.2011)
 • směr největšího nárazu větru během dne
 • počet bouřek během dne
 • typ vyskytnuvších se srážek během dne
 • výšku sněhové pokrývky (v zimním období) v cm
 • další poznámky (výskyt mlhy, halových jevů atd.)