Domů » Měření 1996 – 2023

Měření 1996 – 2023

Databáze výsledků měření a pozorování na amatérské meteorologické stanici ve Velkých Svatoňovicích od roku 1996 do současnosti


Níže uvedené tabulky (ve formátu .xls nebo .xlsx) obsahují ucelenou databázi údajů naměřených na stanici mezi 1. lednem 1996 a 31. prosincem 2023. Údaje za rok 2024 jsou uváděny průběžně a je možné k nim přistupovat z hlavního menu přes tlačítko Měření 2024.

(průběžně aktualizováno)

Z tabulkových dat vytvořil Petr Beneš interaktivní grafy ročních průběhů denních průměrných teplot v letech 1997 – 2023 (od roku 2006 včetně denních minim a maxim)

V tabulkách naleznete následující údaje:

 • datum pořízení záznamu s případnou červenou poznámkou, obvykle fenologického rázu
 • teplotu vzduchu v 7:00, 14:00 a 21:00, respektive o hodinu později v době platnosti letního času
 • průměrnou denní teplotu vzduchu v °C
 • minimální a maximální teplotu naměřenou během dne (od roku 2006) v °C
 • minimální teplotu v 5 cm nad povrchem (přízemní)
 • hodnotu tlaku vzduchu ve 14:00, respektive 15:00 v době platnosti letního času v hPa
 • převažující množství oblačnosti v průběhu dne
 • druh srážek vyskytující se během dne
 • celkový úhrn srážek za den v mm
 • nejvyšší rychlost nárazu větru během dne v m/s
 • průměrnou rychlost větru během dne (od 1.1.2011)
 • směr největšího nárazu větru během dne
 • počet bouřek během dne
 • typ vyskytnuvších se srážek během dne
 • výšku sněhové pokrývky (v zimním období) v cm
 • další poznámky (výskyt mlhy, halových jevů atd.)