Domů » bouřky » Bouřky 27. – 31.7. 2005
      

Bouřky 27. – 31.7. 2005

Přechod zvlněné studené fronty a s ní spojené konvektivní jevy ve dnech 27. až 31. července 2005

Ve dnech 27. – 29. července zasáhla celé území České republiky vlna tropických veder, při kterých nejvyšší denní teploty nezřídka vystupovaly nad 35°C a byla překonána řada historických teplotních rekordů. Nejinak tomu bylo i zde ve Velkých Svatoňovicích, kde odpolední teplota 29. července dosáhla +34°C, večerní pak ještě v 22:00 SELČ setrvávala na +25°C. Tento stav se však měl velmi rychle změnit, neboť od západu začala přecházet vlnící se studená fronta.

Přicházela velmi pozvolně od jihozápadu až západu a její postup dokumentuje tento snímek z meteorologického radaru přesně z půlnoci z 29. na 30. července 2005. Je zde vidět bouřková linie i s jádry největší aktivity v severních Čechách a na Českobudějovicku. Právě v severních Čechách bouře napáchala největší škody a v Litvínově si vyžádala dokonce jeden lidský život. Silný vítr o rychlostech přes 100 km/h vyvrátil velké množství stromů, které pak poškodily stavby a dopravní prostředky. Kvůli stromu ležícímu na trati došlo i k vykolejení vlakové soupravy.

1

Při svém pohybu na východ a s přibývajícím časem však studené fronta rychle slábla, takže do Velkých Svatoňovic došla již ve velmi mírné formě. Projevovala se bílými blýskavicemi, byla doprovázena větrem o rychlosti do 10 m/s (cca 40 km/h). Během 15 minut spadlo přibližně 7 mm srážek, na začátku s drobnými krupkami. Nejbližší úder blesku byl ve vzdálenosti okolo 2 kilometrů. Zajímavostí byl rychlý vzrůst teploty před příchodem samotné fronty – z +22°C o půlnoci na +24°C ve 2:00. Polohu a intenzitu fronty můžete vidět na následujícím radarovém snímku z 2:30 SELČ.

2

Na Moravu a do Slezska již fronta této noci vůbec nedorazila, takže tam i následujícího dne, tj. 30.7.2005 vystoupily nejvyšší denní teploty vysoko nad +30°C. Ani ve Velkých Svatoňovicích nebylo ochlazení příliš razantní – teplota v 15:00 SELČ byla opět okolo +30°C.

Vlnící se studená fronta se však měla ukázat v plné síle až v pozdních odpoledních a večerních hodinách 30. července 2005. Vše začalo docela nevinně okolo 15. hodiny odpolední nad centrální Šumavou, kde se vytvořilo množství bouřkových jader. Ty nad pohořím zmohutněly a vydaly se na severovýchod přes celou Českou republiku. Okolo 19. hodiny již dosáhly největší intenzity nad jihočeskými pánvemi. Podle následujícího snímku z 19:00 SELČ lze tvrdit, že se severně od Českých Budějovic vyskytlo krupobití.

3

Množství bouřkových jader neustále přibývalo (podotýkám, že pouze v prostoru Čech) a stále se pohybovaly na severovýchod. Prostoru Velkých Svatoňovic dosáhly krátce po 20. hodině večerní. Již v 20:10 byly pozorovatelné blýskavice ze vzdálené bouřky nad Jizerskými horami. Nástup celé série multicelárních bouřek dokumentuje snímek radaru (22:00 SELČ) a detekce blesků (21:50 SELČ)

 4

blesky01

Ve Velkých Svatoňovicích začaly srážky náhle ve 21:30 SELČ. O dvě minuty začala regulární průtrž mračen, doprovázená zpočátku malými kroupami. Pozorovatelné byly blýskavice bílé barvy, později i čárové blesky směřují z oblaků do země. K nejbližšímu úderu došlo přibližně ve vzdálenosti 1 kilometru. Vítr vanul zpočátku severozápadní, poté zesílil na přibližně 12 m/s a stočil se ze severovýchodu. Jedno bouřkové jádro se pak pohybovalo nad hřbetem Jestřebích hor.
Tato bouřka plynule přešla do další přibližně ve 22 hodin. V této bouřce opět zesílily srážky, které byly v některých okamžicích velmi intenzivní. Vítr stále vanul od severovýchodu a neslábl. Rozsáhlé pole bouřkové činnosti je dobře rozpoznatelné na snímku detekce blesků z 31. července 0:10 SELČ. Nejsilnější bouřky se v tuto chvíli pohybovaly nad Svitavskem a Orlickými horami.

blesky02

Poté již bouřková činnost slábla, ale ještě dorazilo 3. bouřkové jádro, a to okolo 1:30 SELČ. Toto jádro se opět projevilo mohutným přívalovým deštěm a silnějším větrem. Elektrická aktivita byla již velmi slabá. Výše zmiňované jádro je velmi dobře patrné na snímku z meteorologického radaru z 2:00 SELČ. V tuto chvíli již byly bouřky v rozpadu a opouštěly území ČR. Nutno poznamenat, že na jižní Moravě se opět žádné bouřky nevyskytly…

5

Celkem tedy bouřková aktivita na Svatoňovicku přetrvávala takřka 6 hodin, od 20:30 30. července do 2:30 31. července 2005. Za těchto 6 hodin zde spadlo 48 mm srážek. Bouřky zde byly jinak vcelku mírné, žádné škody nenapáchaly.

Radarové snímky a záznamy z detekce blesků jsou přejaty ze stránek Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ www.chmi.cz