Domů » Obecné informace » Historie měření

Historie měření

Svá první meteorologická pozorování jsem začal provádět ve 3. ročníku základní školy, v říjnu roku 1990. Přivedla mě k nim nutnost vést si v rámci předmětu Prvouka takzvaný „kalendář přírody“, do kterého se zaznamenávalo každý den počasí, teplota a pozorování přírody. V této formě jsem svá pozorování vedl s krátkými přerušeními (viz. níže chronologie) až do listopadu 1992.

Po odchodu z obecné školy můj zájem o meteorologii skončil. Možná to bude znít podivně, ale znovu a tentokrát definitivně mě k zájmu o počasí a meteorologii vůbec přivedla koupě nové televize, která již měla teletext s předpovědí počasí. Dnes už nedokáži přesně říct, proč zrovna toto mělo takový vliv, ale od 8. května 1993 měřím a pozoruji počasí bez přerušení až do současnosti. Samozřejmě jsem začínal primitivně, ale s přibývajícími lety a vzděláním se snažím svá pozorování stále zdokonalovat.
V současné době, po mnoha letech manuálního a později zčásti digitálního měření (která za mne často v době mé nepřítomnosti prováděli rodiče či babička), jsem si pořídil plně automatizovanou elektronickou meteostanici Davis Vantage Pro 2.

Postupný vývoj svých měření a pozorování se pokusím zdokumentovat v následující chronologii:

Chronologie měření a pozorování:

18. května 2024
porucha ventilátoru FARS, větší setrvačnost měření teploty

8. června 2023
z důvodu poruchy odpojeno čidlo půdní teploty v hloubce 50 cm, ostatní měření funkční.

11. května 2023
porucha měření přízemní a půdních teplot byla způsobena vadným čidlem teploty ve 100 cm. Čidlo odpojeno, ostatní měření funkční.

23. února 2023
porucha čidel přízemní a půdních teplot, přízemní minimum měřeno dočasně klasickým teploměrem

9. prosince 2022
náhrada lihového teploměru na zárubni elektrického rozvaděče za nový se sklo-kovovou konstrukcí

8. prosince 2022
provedena výměna dvou svrchních štítů radiačního štítu, instalováno vytápění srážkoměru. Napájení FARS nyní probíhá přímo z elektrické sítě = nepřetržitý provoz bez ohledu na stav baterií.

14. listopadu 2022
data z měření půdních teplot, přízemní teploty a nekrytého čidla dostupná online na webu

12. listopadu 2022
instalace půdní sondy s teplotními čidly v hloubce 100, 50, 20, 10 a 5 cm, čidla přízemní teploty v 5 cm a nekrytého čidla teploty ve 2 metrech nad zemí. Z důvodů slabého wi-fi signálu data zatím nedostupná. Výměna krytu SIM (včetně solárního panelu) ISS stanice Davis.

1. září 2022
provedena výměna ventilátoru FARS a kompletní vyčištění radiačního štítu stanice, obnoveno měření minimální přízemní teploty

9. června 2022
vzhledem k vyčerpání baterií, zajišťujících nepřetržitý chod aktivního větrání radiačního štítu meteostanice je tento nyní v provozu pouze na solární napájení, tj. přes den za výraznějšího slunečního svitu. V nočních hodinách vykazuje měření o něco větší tepelnou setrvačnost, maxima a minima jsou však odpovídající skutečnosti. Problém samovolně pominul 24.6., avšak znovu se objevil v druhé polovině léta.

6. června 2022
přerušeno (do podzimu) sezónní měření minima přízemní teploty v 5 cm nad povrchem (nespojitá řada)

22. února 2022
zahájeno měření kvality ovzduší pomocí zařízení Davis AirLink Air Quality Monitor

4. února 2022
provedena výměna HW minipočítače (Raspberry Pi 4 B) i SW vybavení pro zpracování a export dat (MeteoBridge)

22. listopadu 2020
po krátkém výpadku signálu mezi ISS a konzolí provedena výměna baterie v ISS (výpadek byl ve skutečnosti způsoben rušením a znovu se opakoval 25.11.)

5. února 2020
při poryvu severního větru o rychlosti 12,1 m/s spadla v 8:01 SEČ na meteostanici okrasná vrba ze sousedního pozemku, nezpůsobila naštěstí žádné skody

17. června 2019
provedena výměna záložní baterie minipočítače (MeteoHub). Baterie již měla nulovou kapacitu a výpadky dodávky elektrického proudu bez zálohy ve dnech 4. (10 hodin) , 15. (2 hodiny) a 16. června (20 minut) se projevily na homogenitě datové řady měření

1. června 2019
ukončeno (do podzimu) sezónní měření minima přízemní teploty v 5 cm nad povrchem (nespojitá řada)

25. září 2018
zahájeno sezónní měření minima přízemní teploty v 5 cm nad povrchem (nespojitá řada)

15. dubna 2018
vyměněn vadný magnetický spínač – automatický srážkoměr opět v provozu

16. března 2018
automatický srážkoměr je mimo provoz. Do jeho opravy nebudou dostupná srážková data online, pouze celodenní srážkové úhrny z manuálního měření.

24. března 2017
v okolí meteostanice byly pokáceny 4 topoly – další snížení ovlivnění měření rychlostí větru vanoucího ze SZ směru

24. listopadu 2015
pokácení 2 stříbrných smrků – snížení ovlivnění měření rychlostí větru vanoucího ze SZ směru

14. listopadu 2015
znovu se opakuje problém s bateriemi, zajišťujícími nepřetržitý chod aktivního větrání radiačního štítu meteostanice – tento je nyní v provozu pouze na solární napájení, tj. přes den za slunečního svitu. V nočních hodinách vykazuje měření o něco větší tepelnou setrvačnost, maxima a minima jsou však odpovídající skutečnosti.

13. září 2015
provedena revize a vyčištění meteostanice, vyčerpané baterie vyměněny za nové – větrání radiačního štítu funkční celodenně.

20. srpna 2015
vzhledem k vyčerpání baterií, zajišťujících nepřetržitý chod aktivního větrání radiačního štítu meteostanice je tento nyní v provozu pouze na solární napájení, tj. přes den za slunečního svitu. V nočních hodinách vykazuje měření o něco větší tepelnou setrvačnost, maxima a minima jsou však odpovídající skutečnosti. Baterie budou co nejdříve vyměněny za nové.

30. září 2014
od 19:30 SELČ jsou online data opět dostupná. Jednalo se o poškození datového úložiště (SD karty). Měsíční a roční úhrn srážek ukazují zcestné hodnoty (ve skutečnosti září 100,5 mm, celý rok 512,2 mm).

18. září 2014
z důvodu poruchy MeteoHubu (zařízení pro záznam a distribuci dat na web) jsou online data nedostupná. Čas zprovoznění bohužel zatím nejsem schopen sdělit – odhad cca 1 týden. Databázové údaje budou doplněna z interního dataloggeru.

1.ledna 2014
srážkoměr METRA 886 používán jako primární zařízení pro měření srážek (údaje uváděné v tabulkách se mohou lišit od dat z automatické stanice)

10. listopadu 2013
instalace standardní srážkoměrné nádoby pro měření srážek v průběhu zimního období (v případě podnulových teplot)

20. dubna 2013
spuštěno domácí mini-PC se softwarem Meteohub, které umožňuje online přenos dat veřejnosti 24/7 bez nutnosti zapnutého stolního PC. Při převodu dat došlo k částečnému smazání rekordních hodnot na veřejném výstupu (zde na webu najdete stále vše při starém) a neodpovídají hodnoty srážek za měsíc/rok (korektní hodnoty jsou též zde v tabulkách). Časem se pokusím zjednat nápravu. Interval aktualizace dat je nyní 60 sekund (pokud trvá aktualizace déle, jde většinou o výpadek spojení v síti).

23. prosince 2012
upraveno korektní online zobrazování hodnot vlhkosti (adjustace pro zobrazení 100% vlhkosti)

1. ledna 2011
databázový list pro záznam ročního měření upraven, přidán záznam o průměrné rychlosti větru za den (doposud pouze hodnota maximálního nárazu)

18. října 2010
webové stránky jsou od nynějška archivovány službou WebArchiv Národní knihovny České republiky

14. října 2010
anemometr přeinstalován na vyšší dřevěnou tyč do výšky 560 cm nad zemí

7. srpna 2010
zprovoznění online datového přenosu z meteostanice na tomto webu

1. června 2010
přechod na běžný provoz elektronické meteostanice – měření teploty, vlhkosti, srážek, rychlosti a směru větru po 1 minutě

8. května 2010
instalace a zahájení zkušebního provozu elektronické meteostanice Davis Vantage Pro 2.

12. února 2010
další přepracování designu a obsahu webových stránek

27. května 2006
počátek měření srážek zemědělským srážkoměrem

1. ledna 2006 
přechod k elektronickému měření teploty a tlaku vzduchu pomocí meteostanice WS 1815, teplota zaznamenávána na jedno desetinné místo, registrace maximální a minimální teploty, elektronický barometr

5. května 2005
u příležitosti blížícího se 13. výročí kontinuálního měření změněn design webových stránek

1. ledna 2004 – 13. června 2004
měření maximálních a minimálních teplot vzduchu pomocí maximo-minimálního rtuťového teploměru, vzhledem k poruchovosti teploměru měření maximálních a minimálních teplot ukončeno v polovině roku

21. září 2003
zprovoznění webových stránek

31. března 2002
v letním období přechod na měření ve středoevropském letním čase, tj. + 02:00 UTC (z 7:00 na 8:00 atd.)

1. ledna 2002
veškeré dosavadní záznamy převedeny do digitální formy, specializace pozorování na bouřkovou činnost

1. března 1996
ukončení sledování stavu ozónové vrstvy, začátek měření tlaku vzduchu, teploty vzduchu v 7:00 a 21:00, zavedeno značení letních, tropických, studených a ledových dnů

1. listopadu 1993
počátek měření výšky sněhové vrstvy v zimním období

1. července 1993
počátek měření teploty vzduchu ve 14:00 (resp. 15:00 SELČ)

8. května 1993
počátek nepřetržitých meteorologických měření a pozorování (oblačnost, vítr, stav ozónové vrstvy, odchylka stavu ozónové vrstvy od normálu)

1. září 1992 – 30. listopadu 1992
čtvrtý kalendář přírody v 5. ročníku ZŠ – teplota měřená ve 14:00

18. února 1991 – 18. června 1992
třetí kalendář přírody

1. října 1991 – 27. ledna 1992
druhý kalendář přírody

25. října 1990 – 11. srpna 1991
první kalendář přírody v 3. a 4. ročníku ZŠ – teplota měřená v různých časech, není použitelná pro srovnání dále