Domů » Meteoaktuality » 2022

2022

Meteorologické aktuality a zajímavosti roku 2022 ve Velkých Svatoňovicích, České republice a Evropě

16. ledna 2022 – SOPEČNÁ ERUPCE, TLAKOVÁ VLNA
V sobotu 15. ledna došlo k masivní sopečné erupci vulkánu Hunga Tonga-Hunga Ha’apai v souostroví Tonga v Tichomoří. Erupce nastala v 5:20 SEČ ve vzdálenosti 16 500 km. Jednalo se o tak mohutnou událost, že tlaková vlna oběhla celou planetu. Bližší okraj tlakové vlny dorazil do Česka přesně po 15 hodinách ve 20:20 SEČ a projevil se náhlým vzestupem (a následným poklesem) tlaku vzduchu. Okraj vlny, který se vydal vzdálenější cestou a musel tak urazit 23 500 km k nám dorazil ve 2:35 v neděli 16. ledna. Výkyv tlaku vzduchu byl již méně výrazný a projevil se především poklesem naměřených hodnot. Oba časy průchodu vlny odpovídaly rychlosti šíření okolo 1100 km/h, což je hodnota přibližující se rychlosti zvuku ve vzduchu. Pro zajímavost obě vlny se střetly kdesi nad Saharou na jihu Alžíru, kde ležel protilehlý bod vůči místu erupce.

17. ledna 2022 – BOUŘKA, NÁRAZOVÝ VÍTR
První bouřka roku 2022 na squall line spjaté s přechodem studené fronty od SSZ. Konvektivní linie byla velmi aktivní především nad centrálním a východním Polskem, kde produkovala četné bleskové výboje a byla doprovázena silným nárazovým větrem. Ten před přechodem frontálního rozhraní dosáhl na Sněžce ve 12:56 SEČ rychlosti 52,7 m/s (190 km/h). Na čele linie došlo ve vzdálenosti 12 km SZ od stanice ve 13:37:31 SEČ k výboji do větrné elektrárny nad obcí Zlatá Olešnice. Výboj byl prokázán záběrem webkamery, detekce blesků ho nezachytila. K přechodu čela konvektivního systému nad stanicí došlo zhruba o 10 minut později. Byl doprovázen nárazem severního větru o rychlosti až 14,3 m/s. Srážky rychle přešly z kapalného skupenství přes sněhové krupky až do sněžení. Teplota klesla z +2,9°C před čelem systému na +0,9°C v týlu fronty.

30. ledna 2022 – SILNÝ VÍTR
Hluboká tlaková níže Nadia (Malik) se přesouvala se Severního moře přes jih Skandinávie nad Baltské moře. Během neděle 30. ledna  v jejím týlu postupovala od severozápadu přes naše území studená fronta, doprovázená silným nárazovým větrem. Ten na mnoha místech přesáhl rychlost 20 m/s, na Sněžce pak až 54,3 m/s (195,5 km/h). Na většině území republiky (vyjma Z/JZ Čech) působil četné lehké škody. Ve Velkých Svatoňovicích sice vanul silnější vítr, ale maximální náraz 14,3 m/s (ve 3:56 SEČ) nepatřil mezi výjimečné. Zajímavější byla celodenní průměrná rychlost větru, která dosáhla hodnoty 4,2 m/s. Jednalo se o druhou nejvyšší hodnotu za celou dobu měření (od 8.5.2010). Vyšší byla dosažena pouze 16. května 2014 při přechodu TN Yvette, a to 4,5 m/s.

17. února 2022 – NÁRAZOVÝ VÍTR, BOUŘKA, PŘIVALOVÉ SRÁŽKY, POVODEŇ
Ze severního Atlantiku postupovala přes Severní moře a jih Skandinávie dále k východu hluboká tlaková níže Ylenia (Dudley). Výrazný tlakový gradient přinesl do severozápadní a střední Evropy silný vítr, jehož rychlost dosahovala maxima při přechodu studené fronty v ranních hodinách čtvrtka 17. února. Frontální rozhraní se zformovalo do podoby squall line s vnořenými bouřkami. Elektricky aktivní sektor fronty zasáhl i Velké Svatoňovice, ačkoliv bouřka nebyla příliš výrazná. Byla však doprovázena nárazy větru, které za čelem bouře dosáhly v 7:19 SEČ rychlosti až 17,9 m/s. Jednalo se o 4. nejvyšší naměřený náraz v historii stanice. V okolí působil vítr četné škody spíše lehčího charakteru. Zároveň se vyskytly vydatné srážky, které společně s táním sněhu na Jestřebích horách způsobily výrazný vzestup hladiny Markoušovického potoka. Na Valech spadlo celkem 18,7 mm deště, teplota před přechodem fronty vystoupala až na +10,5°C. Zároveň došlo k velkým výkyvům tlaku vzduchu s dosaženým minimem 987,2 hPa.

19. února 2022 – NÁRAZOVÝ VÍTR
Další výraznou hlubokou tlakovou níží byla Zeynep (Eunice). jejíž trasa vedla z Irska přes jižní Anglii a Severní moře na jih Skandinávie. Vítr o rychlostech orkánu postihl především Velkou Británii a SZ části evropského kontinentu. Na území Česka dorazil až ve večerních hodinách v pátek 18. února spolu se studenou frontou a působil problémy především na západě a jihozápadě Čech. Na Sněžce dosáhl vítr rychlosti 52 m/s (187 km/h). Frontální rozhraní přešlo přes Velké Svatoňovice po 23. hodině, ale největší náraz větru SZ směru o rychlosti 15,2 m/s byl naměřen až v sobotu 19. února v 7:24 SEČ (na Kyselce o něco dříve 23,2 m/s). Čerstvý vítr vanul po celý den a zeslábl až ve večerních hodinách. 

21. února 2022 – VÝRAZNÁ ZIMNÍ BOUŘKA
Po ranním přechodu studené fronty, doprovázené nárazem větru 13,4 m/s v 7:44 SEČ, se v jejím týlu začala rozvíjet konvekce ve formě izolovaných přeháněk. Výrazná přeháňka postupovala před polednem přes Krkonoše k východu. Do prostoru stanice se dostala krátce před 11. hodinou, a to již ve stádiu aktivní bouřky. Byly detekovány výboje do větrných elektráren Vítězná (10:57:48 SEČ) i Zlatá Olešnice 10:59:34 SEČ). Čelo bouřky přešlo přes stanici v 11:08 SEČ s nárazem větru 11,6 m/s z azimutu 291° (SZ). Na Kyselce dosáhla rychlost větru až 24,1 m/s. Konvektivní buňka byla jasně vyjádřena závojem hustého sněžení v sestupném proudu, jednalo se o především o sněhové krupky a zrna. Z události bylo vytvořeno i časosběrné video.

23. března 2022 – NÍZKÁ VLHKOST VZDUCHU, VYSOKÁ DENNÍ TEPLOTNÍ AMPLITUDA
Rozsáhlá tlaková výše Peter se středem nad Severním mořem přinášela nad naše území již několik dní po sobě jasné a suché počasí s výraznými denními teplotními amplitudami. Ve středa 23. března 2022 se vyskytly dva výrazné meteorologické extrémy od začátku automatizovaného měření 8.5.2010: Druhá nejnižší naměřená vlhkost vzduchu 19 % (rekord 18 % dne 8.4.2020) a druhý nejvyšší denní rozdíl teplot 24,0°C (min. -4,6°C / max. +19,4°C, absolutní rekord 24,1°C z 30.6.2019). V noci způsobil vítr rozrušení inverze (téměř 10°C na 100 výškových metrů) a dočasné prudké oteplení.

5. května 2022 – BOUŘKA, PŘÍVALOVÉ SRÁŽKY, KRUPOBITÍ, POVODEŇ
Téměř stacionární bouřka s výraznou tvorbou nových konvektivních buněk ve svém týlu (backbuilding) trvala více jak 3 hodiny (14:20 – 17:40 SELČ) a v jejím průběhu spadlo 31,5 mm srážek (celkem za den 32,2 mm). V Bohuslavicích u Trutnova byl naměřen úhrn okolo 64 mm a došlo k sesuvu svahu v bohuslavickém kopci. Výrazný srážkový úhrn způsobil vzestup hladiny Markoušovického potoka na 1. SPA, společně s místními splachy z luk a polí. V Markoušovicích v počáteční fázi bouřky padaly kroupy o velikosti až 2 cm, na stanici později do 5 mm.

20. června 2022 – BOUŘKA, BLÍZKÝ ÚDER BLESKU
Při dopolední bouřce na linii konvergence před postupující studenou frontou došlo v pondělí 20. června 2022 v 10:45:22 SELČ k úderu blesku do země ve vzdálenosti 640 metrů od stanice. O den později bylo zjištěno, že blesk zasáhl a poškodil strom (smrk) v rámci lesního porostu v „Zádušním lese“ v Batňovicích.

21. července 2022 – TROPICKÉ TEPLOTY
Před přechodem studené fronty spojené s tlakovou níží Carolin nad Severním mořem proudil do střední Evropy velmi teplý vzduch od jihozápadu. Ve středu 20. července 2022 dosáhla denní teplota maxima +33,8°C (v 15:53 SELČ). O den později, ve čtvrtek 21. července 2022 ve 14:59 SELČ, byla naměřena teplota +34,5°C.  V obou případech se jednalo o nové denní absolutní rekordy. Vyšší teplota byla naposledy dosažena 12. srpna 2015 (+34,8 °C).

26. července 2022 – LESNÍ POŽÁRY, KOUŘ, ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
Zesílení a změna směru větru při ranním přechodu studené fronty v úterý 26. července přinesla nejen rychlý vzestup teploty vzduchu, ale i výrazné zhoršení kvality ovzduší z hlediska obsahu polétavého prachu. Vítr severozápadního směru přinášel kouř a popel z lesních požárů u Hřenska (vzdálených 125 km na SZ). V průběhu dne jsme zaznamenali dvě epizody se zvýšeným obsahem prachových částic. První byla kratší s rychlým nástupem v ranních hodinách, druhá pak rozsáhlejší a intenzivnější během odpoledne. Ve večerních hodinách byl na západní obloze viditelný oblak kouře.

21. srpna 2022 – TRVALÉ VYDATNÉ SRÁŽKY
Studená fronta vlnící se nad střední Evropou byla zdrojem přeháněk, bouřek i stratiformních srážek. Pršet začalo v sobotu 20. srpna okolo 17:40 SELČ  z přeháňky, která vznikla přímo nad Velkými Svatoňovicemi. Později se vyvinula ve slabší bouřku, setrvávající téměř na místě. Po vyhasnutí elektrické činnosti  srážky pokračovaly až do nočních hodin, celkový úhrn činil 29,4 mm. V ranních hodinách v neděli 21. srpna došlo k obnově srážkové činnosti a do 13:40 SELČ spadlo dalších 9, 4 mm deště. Srážkový úhrn za 20 hodin dosáhl celkem 38,8 mm.

27. srpna 2022 – BOUŘKA, PŘÍVALOVÉ SRÁŽKY
V druhé polovině noci v sobotu 27. srpna 2022 postoupil od jihu nad Velké Svatoňovice intenzivní bouřkový systém. Aktivní fáze bouřky trvala od 3:25 do 5:50 SELČ. Za tuto dobu spadlo 33,8 mm srážek (celkově za den 36,3 mm). Mezi 4. a 5. hodinou ranní napršelo dle automatického srážkoměru 29,0 mm srážek, což byl největší hodinový úhrn za celou dobu měření (ve skutečnosti spadlo nejspíš ještě o 2-3 mm více).

23. září 2022 – ČASNÝ RANNÍ MRÁZ
Rozsáhlá tlaková výše Stephan se středem nad střední Evropou zbavila oblohu oblačnosti a připravila tak vhodné podmínky pro výrazný pokles noční teploty. V pátek 23. září 2022 v 7:32 SELČ dosáhla teplota ve dvou metrech nad povrchem hodnoty -0,2°C, přízemní minimum v 5 cm činilo -1,9°C. Byl tak ustanoven nový denní rekord (dosavadní minimum +1,0°C) a jednalo se o 3. nejčasnější mrazový den v historii měření (po 20.9.1994, 1997 a 2019 a 22.9.1997).

13. prosince 2022 – NÍZKÉ NOČNÍ TEPLOTY
V ranních hodinách v úterý 13. prosince 2022 klesla teplota vzduchu až na -14,7° (5:48 SEČ). Přízemní teplota pak ještě níž, až na -16,8°C. Jednalo se tak zatím o nejnižší teplotu naměřenou v letošním roce (i v tomto dni). K výraznému minimu značně přispěla souvislá sněhová pokrývka a vyjasnění v druhé polovině noci (po 6:00 dorazila mlha následovaná nízkou oblačností). Zajímavostí byly výkyvy teploty při jejím poklesu – zatím jsem nezjistil mechanismus jejich vzniku, vyskytují se však vždy při teplotách pod -10°C nad sněhem za jasného a klidného počasí. Zjevně probíhají při povrchu i ve výšce. I ve středu 14. prosince kleslo noční minimum na hodnotu -13,0°C (opět denní rekord). Dalšímu poklesu zabránil příchod střední oblačnosti.

21. prosince 2022 – CHLADNÉ OBDOBÍ, LEDOVKA
Mezi 10. prosincem  2022 19:05 SEČ a 21. prosincem 2022 12:55 SEČ (tj. 10 dní a 17 hodin) nevystoupila teplota nad bod mrazu. V průběhu tohoto období klesla teplota nejníže 13. prosince v 5:48 SEČ na -14,7°C. Nejchladnějším dnem pak byl 18. prosinec 2022 s průměrnou denní teplotou -7,9°C. V posledních dvou dnech mrazové periody se opakovaně vyskytovaly mrznoucí srážky vedoucí ke vzniku slabé ledovky. Důvodem byla advekce teplého vzduchu ve výšce a přetrvávající inverzní situace.