Domů » Meteoaktuality » 2022

2022

Meteorologické aktuality a zajímavosti roku 2022 ve Velkých Svatoňovicích, České republice a Evropě

16. ledna 2022 – SOPEČNÁ ERUPCE, TLAKOVÁ VLNA
V sobotu 15. ledna došlo k masivní sopečné erupci vulkánu Hunga Tonga-Hunga Ha’apai v souostroví Tonga v Tichomoří. Erupce nastala v 5:20 SEČ ve vzdálenosti 16 500 km. Jednalo se o tak mohutnou událost, že tlaková vlna oběhla celou planetu. Bližší okraj tlakové vlny dorazil do Česka přesně po 15 hodinách ve 20:20 SEČ a projevil se náhlým vzestupem (a následným poklesem) tlaku vzduchu. Okraj vlny, který se vydal vzdálenější cestou a musel tak urazit 23 500 km k nám dorazil ve 2:35 v neděli 16. ledna. Výkyv tlaku vzduchu byl již méně výrazný a projevil se především poklesem naměřených hodnot. Oba časy průchodu vlny odpovídaly rychlosti šíření okolo 1100 km/h, což je hodnota přibližující se rychlosti zvuku ve vzduchu. Pro zajímavost obě vlny se střetly kdesi nad Saharou na jihu Alžíru, kde ležel protilehlý bod vůči místu erupce.

17. ledna 2022 – BOUŘKA, NÁRAZOVÝ VÍTR
První bouřka roku 2022 na squall line spjaté s přechodem studené fronty od SSZ. Konvektivní linie byla velmi aktivní především nad centrálním a východním Polskem, kde produkovala četné bleskové výboje a byla doprovázena silným nárazovým větrem. Ten před přechodem frontálního rozhraní dosáhl na Sněžce ve 12:56 SEČ rychlosti 52,7 m/s (190 km/h). Na čele linie došlo ve vzdálenosti 12 km SZ od stanice ve 13:37:31 SEČ k výboji do větrné elektrárny nad obcí Zlatá Olešnice. Výboj byl prokázán záběrem webkamery, detekce blesků ho nezachytila. K přechodu čela konvektivního systému nad stanicí došlo zhruba o 10 minut později. Byl doprovázen nárazem severního větru o rychlosti až 14,3 m/s. Srážky rychle přešly z kapalného skupenství přes sněhové krupky až do sněžení. Teplota klesla z +2,9°C před čelem systému na +0,9°C v týlu fronty.