Domů » Klimatické charakteristiky

Klimatické charakteristiky

V oddíle Klimatické charakteristiky naleznete měsíční a roční statistiky základních meteorologických veličin.

Jedná se především o:

 • průměrnou měsíční / roční teplotu z klimatologických termínů (7, 14 a 21 hod. SEČ)
 • průměrnou měsíční / roční teplotu z minutových měření automatické stanice (od 5/2010)
 • odchylku od dlouhodobého průměru (jako referenční perioda je zvoleno 20 let v období 1997 – 2016)
 • průměrnou měsíční teplotu v klimatologických termínech 7, 14 a 21 hod. SEČ
 • průměrnou měsíční / roční maximální a minimální teplotu
 • maximální / minimální průměrnou denní teplotu v měsíci / roce
 • absolutní maximální / minimální teplotu v měsíci / roce
 • průměrný měsíční / roční tlak vzduchu a jeho extrémy
 • měsíční / roční srážkový úhrn a další informace o srážkách
 • měsíční / roční počet bouřek a bouřkových jader
 • průměrnou měsíční / roční rychlost větru a nejvyšší naměřenou rychlost (od  5/2010) 
 • počty dní se specifickými teplotami (tropické, letní, mrazové, ledové, arktické)