Domů » Meteoaktuality » 2012

2012

Meteorologické aktuality a zajímavosti roku 2012 ve Velkých Svatoňovicích, České republice a Evropě

5. ledna 2012 – NÍZKÝ TLAK VZDUCHU, VICHŘICE, SILNÉ SNĚŽENÍ
Ve čtvrtek 5. ledna 2012 procházela nad jižní Skandinávií a Baltem od západu k východu hluboká tlaková níže Andrea, v jejímž středu poklesl tlak vzduchu až na 962 hPa. Tato níže se výrazně projevila i na území ČR, ve Velkých Svatoňovicích dosáhl tlak svého minima ve 14:33 SEČ, a to hodnoty 982,1 hPa – nejnižší hodnoty v roce 2012, která se bude jen nesnadno překonávat. Na počátku dne přešla nejprve teplá fronta, následovaná po poledni frontou studenou. Za teplou i studenou frontou vydatně sněžilo spolu s větrem, což vedlo na západě Čech a v horských polohách ke sněhové kalamitě. Ačkoliv na západě vítr dosahoval i rychlostí přes 130 km/h, zde bylo relativně klidno a nejvyšší náraz větru z 5. ledna činil pouhých 10,7 m/s. Situace byla bohatá na srážky, kterých zde spadlo celkem 23,2 mm ve formě sněhu (8 cm) i deště.

31. ledna 2012 – NÍZKÉ RANNÍ TEPLOTY
V úterý 31. ledna 2012 poklesla díky působení mohutné tlakové výše Dieter nad severozápadním Ruskem ranní teplota ve Velkých Svatoňovicích až na -20,1°C, což byla nejnižší teplota naměřená od 27.1.2010.

3. února 2012 – EXTRÉMNĚ NÍZKÉ RANNÍ I DENNÍ TEPLOTY
Ráno v pátek 3. února 2012 i během tohoto dne byly ve Velkých Svatoňovicích naměřeny následující hodnoty teplot:
Ranní absolutní minimum ve 2 metrech: – 25,7°C v 6:59 (rekordní naměřené únorové minimum)
Ranní absolutní minimum v 5 centimetrech: -27,4°C v 6:59 (rekordní naměřené únorové minimum)
Termínové minimum v 7:00: – 25,6°C (rekordní naměřené únorové minimum: dosavadní -22,0°C z 7.2.2005)
Termínové minimum ve 21:00: – 18,6°C (rekordní naměřené únorové minimum: dosavadní -18,0°C z 28.2.2005)
Denní průměr teploty z termínů: -17,85 (rekordní naměřené únorové minimum: dosavadní -16,5°C z 1.2.1998)
Denní průměr teploty z minutového měření: -18,30 (nejnižší vypočtená hodnota od 8.5.2010)
Windchill (ochlazování větrem): -29,5°C v 7:14

Fotogalerie ze 4.2.2012

12. února 2012 – EXTRÉMNĚ NÍZKÉ RANNÍ I DENNÍ TEPLOTY
Ráno v neděli 12. února 2012 v 7:20 poklesla teplota na -24,1°C. Po celý den se držela velmi nízko a ve večerních hodinách ve 21:00 dosáhla hodnoty -19,9°C, což je nová rekordní únorová hodnota v tomto termínu (překonána hodnota z 3.2.2012). Zároveň průměrná denní teplota vzduchu činila -18,3°C, což je nové historické únorové minimum.

15. února 2012 – KONEC OBDOBÍ S ARKTICKÝMI TEPLOTAMI
Ve středu 15. února 2012 skončilo období arktických mrazů, trvající od 24. ledna 2012. Celkově v tomto období od 24.1.2012 13:20 do 15.2.2012 9:13 nevystoupila teplota nad bod mrazu. Nejnižší teploty bylo dosaženo 3.2.2012 v 6:59 a to -25,7°C. Nejnižší denní průměrné teploty bylo dosaženo 12.2.2012 a to -18,30°C. Za dobu trvání této mrazové epizody se vyskytly 2 arktické dny (a 5 dní, kdy arktický den unikl o hodnoty do 0,5°C). Mrazy s minimy pod -10°C trvaly nepřerušenou řadou 21 dní. Vyskytlo se 7 dní, ve kterých minimální teplota poklesla pod -20°C a 1 den s minimální teplotou pod -25°C.

15. února 2012 – SNĚHOVÁ KALAMITA, VICHŘICE
V průběhu středy 15. února 2012 přecházela od severozápadu přes území ČR teplá fronta, následovaná vzápětí frontou studenou. Na obou těchto frontách napadlo větší množství suchého sněhu (ve Velkých Svatoňovicích dosáhla celková sněhová pokrývka 42 cm), který byl v průběhu dne a především večer rozfoukáván silným nárazovým větrem. Maximálního nárazu zde dosáhl vítr ve 23:33, a to 13 m/s od severu. Silný vítr pokračoval i po půlnoci na 16. února, kdy maximální náraz několikrát dosáhl až 12,5 m/s. Docházelo k silné tvorbě sněhových jazyků a závějí, především v S a SV části republiky.

17. února 2012 – SNĚHOVÁ KALAMITA, LEDOVKA
Výška sněhové pokrývky dosáhla svého maxima po dalším vydatném sněžení ráno v pátek 17. února 2012. V tomto okamžiku leželo ve V. Svatoňovicích 50 cm sněhu. V průběhu dne však došlo k oteplení a sníh začal tát a sesedat (až na 44 cm následujícího dne). Ve večerních hodinách začalo mrholit a posléze padat déšť se sněhem, což vedlo k tvorbě ledovky na promrzlém povrchu.

18. března 2012 – VYSOKÉ DENNÍ TEPLOTY
V sobotu a neděli 17. a 18. března 2012 v teplém jihozápadním proudění před studenou frontou vystoupaly odpolední maximální teploty vzduchu na jihozápadě Čech i přes +20°C. Ve Svatoňovicích dosáhla denní maxima hodnoty +19,1°C a +18,6°C, čímž byla překonány dosavadní nejvyšší hodnoty naměřené v těchto dnech, tj. +16,0°C, resp. +18,0°C. 

8. dubna 2012 – VÝRAZNÁ STUDENÁ FRONTA, SNĚŽENÍ
V průběhu neděle 8. dubna 2012 proudil za studenou frontou do střední Evropy studený vzduch od severu. V něm se vytvářely četné sněhové přeháňky, některé i dlouhodobější a intenzivní. V severních pohraničních pohořích napadlo během soboty na frontě a neděli za frontou kolem 10 cm sněhu. Ve V. Svatoňovicích sněžilo zhruba mezi 6:30 – 7:30 SELČ při minimální teplotě
-4,1 °C, přičemž sníh vytvořil 3 – 4 cm silnou pokrývku, která vydržela po celé dopoledne.

9. dubna 2012 – NÍZKÁ TEPLOTA
O Velikonočním pondělí 9. dubna 2012 byla ve Velkých Svatoňovicích překonána dosavadní rekordní hodnota minimální denní teploty pro tento den od začátku měření v roce 1996. Dosavadní hodnota činila – 4,0 °C, nová hodnota je -7,3 °C. Tato hodnota je zároveň nejpozději naměřenou takto nízkou teplotou.
Na horách a v mrazových kotlinách byly mnohem silnější mrazy (na horách leželo ještě dost sněhu), například na Jizerce
-22,0 °C, Horské Kvildě -15,5 °C a v nedalekém Adršpachu -12,1 °C.

29. dubna 2012 – VYSOKÁ RANNÍ A DENNÍ TEPLOTA, VICHŘICE
Během velmi teplého období koncem dubna 2012 došlo k překonání mnoha teplotních rekordů. Tři z nich byly překonány v neděli 29. dubna 2012. Prvním z nich bylo dubnové termínové maximum v 8:00 SELČ, přičemž dosavadní mělo hodnotu +16,3°C a pocházelo z 29.4.2011 – nová současná hodnota činí +20,0°C (a je stejná, jako totožné květnové maximum). Dále byl v tento den překonáno dubnové termínové maximum v 15:00 SELČ, dosavadní mělo hodnotu +28,0°C a bylo dosaženo 23.4.1995 – nová současná hodnota činí +28,7°C. A nakonec padlo i absolutní dubnové maximum, jehož výše +28,0°C byla nahrazena hodnotou +28,8°C.
Extrémně teplé počasí tohoto dne bylo navíc doprovázeno velmi silným nárazovým větrem, který ve 12:07 dosáhl rychlosti 14,8 m/s, což byla doposud nejvyšší naměřená rychlost od 8.5.2010.

30. dubna 2012 – VYSOKÁ VEČERNÍ TEPLOTA, VYSOKÝ TEPLOTNÍ PRŮMĚR
V pondělí 30. dubna 2012 pokračovalo nadále velmi teplá perioda a byly překonány další 2 teplotní rekordy. První rekordní hodnotou bylo dubnové termínové maximum ve 22:00 SELČ – dosavadní mělo hodnotu +18,0°C a pocházelo z 30.4.2010 – nová  hodnota činí +19,1°C. Denní průměrná teplota pak dosáhla hodnoty +20,15°C, což je první případ, kdy v dubnu byla překonána hranice dvaceti stupňů Celsia.

18. května 2012 – NÍZKÁ TEPLOTA, POZDNÍ MRAZY
V pátek 18. května 2012 byla ve Velkých Svatoňovicích díky zcela jasné a bezvětrné noci překonána dosavadní rekordní hodnota minimální denní teploty pro tento den od roku 1996. Dosavadní minimální hodnota činila – 0,6 °C, nová hodnota činí -1,9 °C (dosažena v 5:41 SELČ). Tento mráz je zároveň druhým nejpozdnějším mrazem naměřeným od počátku měření v roce 1996.
Absolutní minimum bylo naměřeno tento den na stanici Jizerka – rašeliniště, a to -9,4°C.

23. května 2012 – VYSOKÁ RANNÍ  TEPLOTA
Před postupující studenou frontou došlo ve středu 23. května 2012 k překonání dosavadního květnového termínového maxima v 8:00 SELČ, přičemž dosavadní mělo hodnotu +20,0°C – nová hodnota činí +20,2°C.

3. července 2012 – VELKÉ MNOŽSTVÍ SILNÝCH BOUŘEK
V průběhu úterý 3. července 2012 (i během předchozího dne) stagnovalo nad územím ČR frontální rozhraní, oddělující chladný vzduch na západě od teplého na východě. Na tomto rozhraní vznikalo opakovaně velké množství silných bouřek, doprovázených nárazovým větrem i krupobitím. V průběhu 3.7.tak zasáhlo Velké Svatoňovice a jejich bližší okolí 11 bouřkových komplexů, z toho 2 velmi silné s údery blesků pod 1 km, z nichž spadlo celkem 49,2 mm srážek.

20. srpna 2011 – EXTRÉMNÍ TROPICKÁ VEDRA, SILNÝ VÍTR
Před příchodem studené fronty proudil v pondělí 20. srpna 2012 nad území České republiky žhavý tropický vzduch původem ze západní Sahary, který dokázal zvednout denní maxima až na hodnoty kolem +38°C. V Dobřichovicích u Prahy dosáhla teplota hodnoty až +40,4°C, která se tak stala absolutním maximem naměřeným na území ČR.
Ve Velkých Svatoňovicích vystoupala maximální teplota na +32,9°C – což byla maximální hodnota dosažená v roce 2012. Večer pak došlo díky větru spojenému s heatburstem rozpadajícího se MCS nad Polskem k teplotnímu skoku, díky kterému teplota ve 23:13 dosáhla hodnoty +24,7°C. Tato změna teploty byla doprovázena nárazovým větrem o rychlosti až 12,5 m/s (stanice Kyselka naměřila nárazy až 21,6 m/s).

6. října 2012 – VYSOKÁ VEČERNÍ TEPLOTA
Před zvolna postupující studenou frontou došlo v sobotu 6. října 2012 k vyrovnání dosavadního říjnového termínového maxima pro 22:00 SELČ – bylo dosaženo teploty +16,0°C, stejně jako 5. října 2001.

22. října 2012 – VYSOKÉ DENNÍ TEPLOTY
Díky teplému jižnímu proudění z oblasti severní Afriky vystupovaly v období 18. – 22. října 2012 denní maximální teploty neobvykle vysoko. Teplý vzduch ve větších výškách měl však za následek tvorbu inverzní oblačnosti, která se však na severovýchodě Čech prosadila až později, a tak kromě 21. října byly překonány a nově ustaveny následující denní maxima: 18. října +16,2°C, 19. října +18,0°C, 20. října +16,7°C a 22. října +17,5°C. Dosavadní denní maxima byla o 1 – 2°C nižší.

28. října 2012 – SNĚHOVÁ KALAMITA, VICHŘICE
Během soboty 27. října 2012 přecházela od severozápadu přes území ČR vlnící se studená fronta. Tato fronta přinesla kromě prudkého poklesu teploty díky vpádu arktického vzduchu především první letošní sněžení a později i sněhovou pokrývku i do nejnižších poloh naší země. Na východě území spíše pršelo a úhrny dosáhly i přes 30 mm srážek. Ve V. Svatoňovicích spadlo 14,6 mm srážek, a to především ve formě sněhu, jehož pokrývka dosáhla ve večerních hodinách výšky 10 cm (v říjnu nebylo tolik sněhu minimálně 30 let). Sněžení doprovázel silný severní nárazový vítr s maximální rychlostí až 12,5 m/s (na stanici Kyselka až 21 m/s!). Teploty se pohybovaly těsně pod bodem mrazu, ale díky působení větru klesala pocitová teplota až na -7,4°C.

Fotogalerie z 27.12.2012
Fotogalerie z 28.10.2012

23. prosince 2012 – LEDOVKA, VYSOKÉ TEPLOTY
V průběhu noci z neděle 23. prosince na pondělí 24. prosince 2012 přecházela přes území ČR od jihozápadu výrazná teplá fronta, která způsobila mohutný příliv teplého vzduchu ve vyšších hladinách atmosféry (kolem 1500 metrů). Teploty na JZ Čech výrazně překročily hodnoty +10°C. Fronta přinesla zároveň i dešťové srážky, které na podchlazeném povrchu často způsobovaly tvorbu ledovky. Tak tomu bylo i ve V. Svatoňovicích, kde zprvu pršelo při podnulových teplotách a vytvořila se ledovka o síle okolo 1 mm. Do rána 24.12.2012 však díky následnému oteplení rychle roztála. Zdejší maximální teplota však nepřekročila +1°C.