Domů » bouřky » Bouřky 25. 6. 2008
      

Bouřky 25. 6. 2008

Přechod studené fronty a s ní spojené konvektivní jevy dne 25. června 2008

Ve středu 25. června 2008 přecházela přes území České republiky studená fronta. Na našem území před jejím příchodem panovaly vysoké teploty, na mnoha místech překračující +30°C. Ve Velkých Svatoňovicích teplota v 15 hodin SELČ  vystoupila na 28,4°C (denní maximum až na 29,8°C). Ovzduší před frontou bylo velmi labilní a předpověď slibovala silné bouřky, především v severní polovině Čech a ve Slezsku.

Bouřky se začaly tvořit již v dopoledních hodinách v prostoru severního Bavorska, Saska a jihozápadního Polska. Na našem území pak nad hřebenem Krušných hor a v Podkrušnohoří. Odtamtud se celé pásmo pomalu pohybovalo k severovýchodu. V té době se jižně od Liberce objevilo první jádro označené jako supercela.

Ve Velkých Svatoňovicích se projevila tato situace následovně: Pozůstatek supercely (potvrzená v 15:44 SELČ) před studenou frontu, pohybující se od Ústí nad Labem přes Mimoň směrem na Hostinné (v těchto místech vyhasla elektrická aktivita). V severních Čechách údajně zaznamenáno tornádo. Zde pozorovatelná od 16:00 SELČ jako tmavý mrak na SZ až S obzoru. V 16:11 již tmavý i západní obzor. Teplota v tuto dobu +26,5°C, bezvětří. V 16:14 slyšitelné první slabé hřmění. V 16:17 pozorována blýskavice. V 16:34 začínají slabé srážky s maximem intenzity v 16:44 SELČ. V 16:50 srážky slábnou, jádro bouřky toho času nad Hostinným. V 17:00 opět silněji hřmí, ale vzápětí bouřka ztrácí elektrickou aktivitu a rozpadá se nad hranicí s Polskem.

Tuto situaci dokresluje následující snímek z radaru z 16:30 SELČ.

image001

Tatáž situace z pohledu detekce blesků CELDN v 16:40 SELČ.

image002

Poté nastává krátká pauza, během které v severozápadních Čechách vznikají další 2 supercelární jádra a na jihozápadě se formuje intenzivní squall line. Supercely se pohybují přes samotnou squall line přes severovýchodní Čechy k jihovýchodu. Squall line postupuje pomalu k východu, kolem 19. hodiny zasahuje Prahu. Takřka všude je při jejím přechodu zaznamenán velmi silný nárazový vítr, prudké (ale krátké) srážky a ojediněle krupobití.

Okolo 18:30 se do blízkosti Velkých Svatoňovic přiblížilo severní supercelární jádro, jasně viditelné na snímku z radaru v 18:30 SELČ:

image003

Elektrická aktivita obou samostatných jader a squall line je jasně patrná na tomto snímku CELDN z 18:30 SELČ:

image004

Ve Velkých Svatoňovicích se o této buňce dá říci následující:

Prošla JZ až J od místa pozorování. Pozorovatelná od 17:00 SELČ jako tmavý mrak na SZ obzoru. V 17:44 zaznamenáno 1. hřmění . V 17:51 se zvedá SZ vítr, v 18:10 již zatažen kompletně Z obzor, neustále hřmí.  V 18:20 pozorovány 1. blesky, začíná pršet. V 18:22 se vítr stáčí na severní.  V 18:30 má vítr rychlost 7 m/s, hřmí hlavně od JZ. V 18:31 silný blesk, v 18:34 CG blesk ve vzdálenosti 5 km. Vítr sílí na 10 m/s. V 18:50 srážky slábnou, opět hřmí. V 18:54 blízký blesk. 18:57 opět zesiluje déšť, vítr západní, blikají světla (poklesy napětí). V 19:19 nastává bezvětří provázené trvalým deštěm, elektrická aktivita na SV a JZ. V 19:45 opět hřmí až do 20:15, kdy se projevuje další jádro od západu. Úhrn srážek 5 mm.
Supercelární jádra prošly kolem Hradce Králové a Pardubic, kolem Chrudimi směrem na Choceň. V tomto prostoru již slábly a kolem 20. hodiny byly pohlceny rychleji postupující squall line, která se stala dominantním útvarem na česko-moravském pomezí a dále se pohybovala na východ.
Samotná squall line (její velmi slabý severní cíp), zasáhl Velké Svatoňovice po 20. hodině, a to následovně: Projevovala se od 20:00 SELČ, vizuálně nerozeznatelná od předcházející bouřky. Provázená Z větrem do 3 m/s. Ve 20:12 intenzivní blesk nad Úpicí, ve 20.18 silně hřmí. Ve 20:24 silný blesk na severu (CG), od 20:28 vcelku intenzivně prší, ve 20:30 přechází střed squall line, do 20:50 prší klidně, občasné blesky. Po 20:50 elektrická aktivita končí, prší do 21:40 SELČ. Úhrn srážek 7 mm.

Situaci při přechodu této bouřkové linie zachycuje následující radarový snímek z 20:30 SELČ:

image005

Snímek z detekce blesků CELDN, též z 20:30 SELČ:

image006

Bouřkové situace v prostoru Velkých Svatoňovic lze považovat za definitivně skončené po 22. hodině SELČ, kdy ustaly srážky a od západu zcela ustoupila oblačnost bouřkových vleček. V této době se bouřky nejaktivněji chovaly na severu Moravy a ve Slezsku a též v Rakousku. Aktivita squall line vyhasla až nad západním Slovenskem.

Intenzita supercel a squall line byla v některých místech taková, že předčila projevy bouří Kyrill i Emma, dokonce byla v těchto regionech označena za nejsilnější bouřku v uplynulých dvaceti letech. Týkalo se to především regionů západně od Prahy a v okolí Pardubic a Hradce Králové. Bouřky způsobily značné škody na majetku, porostech a dopravní infrastruktuře. Ve středu bylo bez dodávek elektrické energie na 750 000 obyvatel. Padlými stromy a strženými trolejemi byl zablokován provoz na více než desítce železničních tratí včetně hlavních koridorů. Škody na lesních porostech, leckde zcela devastovaných, dosahují stovek milionů korun. Bouře si bohužel vyžádala i dva lidské životy, a to ve Svitavách a u Havlíčkova Brodu.

Poznámka: v době bouřky byl mimo provoz radar Skalky, proto není snímána SV část Moravy a Slezka.

Radarové snímky a záznamy z detekce blesků jsou přejaty ze stránek Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ www.chmi.cz.