Domů » Obecné informace » Údaje o stanici

Údaje o stanici

Charakteristika polohy pozorovacího stanoviště a popis přístrojového vybavení

Poloha v rámci ČR:  Velké Svatoňovice, okres Trutnov, Královéhradecký kraj
Souřadnice GPS:       50°31´32´´  s. š.    16°02´24´´  v. d.
Nadmořská výška:      370,512 m n. m.

Orografické poměry:
Stanice se nachází přibližně ve střední části rtyňsko-svatoňovické kotliny. Tato sníženina je protáhlá od severozápadu k jihovýchodu. Od nejnižšího bodu kotliny (cca 345 m n. m.) je stanice vzdálena asi 550 metrů. Okolí stanice je převážně ploché, s mírným stoupáním v severním směru. Nejvyšším bodem v okolí je pak vrchol Jestřebích hor Žaltman s nadmořskou výškou 740 m n. m., jež je od stanice vzdálen asi 2,75 km severovýchodním směrem. Terénní vyvýšeniny v západním a jižním směru pak nepřesahují výšku 500 m n. m.

Hydrologické poměry:
Stanice leží v povodí Markoušovického (Zaječího) potoka, který je pravostranným přítokem Rtyňského potoka. Ten je pak levostranným přítokem řeky Úpy.

Hlavní používanou měřící jednotkou je od 8. května 2010 elektronická meteostanice Davis Vantage Pro 2.

Popis stanice:
Stanice se skládá ze dvou částí – integrované senzorové sestavy (ISS) umístěné ve venkovním prostředí a elektronické konzole umístěné uvnitř domu

Informace o ISS:

Nadmořská výška paty stanice: 370,70 m n. m.
Souřadnice: 50°31’29.27“ s.š., 16°2’19.53“ v.d.
Umístění: na pozinkované tyči 230 cm vysoké nad krátce sečeným trávníkem
Přenos dat: bezdrátový přenos dat do konzole
Frekvence měření: vítr 2,5 s, srážky 12 s, teplota 30 s, vlhkost 60

Čidla: teplota, vlhkost, srážky
Výška teplotního a vlhkostního čidla nad povrchem: 200 cm
Stínění čidel: radiační a aspirační štít (aktivní ventilace)
Osvětlení Sluncem: v létě po celý den, v zimě pouze dopoledne

Výška horního okraje srážkoměru nad povrchem: 230 cm
Typ srážkoměru: elektronický vahadlový,  vyhřívaný
Plocha srážkoměru: 214 cm2
Rozlišení srážkoměru: 0,2 mm
Vzdálenost od překážek: 10 m od domu (výška cca 8 metrů), 7 m od kolny (výška cca 2,5 metru)

Výška anemometru nad povrchem: 560 cm na samostatné dřevěné tyči, vzdálené od ISS cca 120 cm
Typ anemometru: miskový

Čidla založená na sběrnici 1-wire 

Čidla: půdní teplota v 5, 10, 20, 50 a 100 cm, přízemní teplota v 5 cm, teplota ve 2 m (nestíněná)
Typ čidel: Dallas Instruments DS18B20
Parametry čidel: pracovní teplota -55 až +125°C, rozlišení 0,1°C, přesnost 0,5°C
Frekvence měření: 30 sekund
Přenos dat: stíněný kabel k mikropočítači
Zpracování dat: mikropočítač ESP32

Kabel je zároveň využit k napájení vyhřívání srážkoměru pomocí topného rezistoru (25 ohm, 50 W). Spínací relé je ovládáno uživatelem dálkově pomocí softwarového příkazu (tj. vyhřívání není automatizované na základě detekovaných meteorologických podmínek). Zároveň je napájen ventilátor FARS, který tak není závislý na solárním napájení a bateriích.

Informace o konzoli

Konzole neustále přijímá data od ISS, ukládá je, zobrazuje a dále zpracovává. Součástí konzole je datalogger, který umožňuje dlouhodobý záznam dat. Datalogger je přes USB propojen s mini-PC, ve kterém provádí aplikace MeteoBridge další zpracování dat, archivaci a jejich upload na web. Aktuální stav je možné sledovat na webu neustále s aktualizačním krokem 5 sekund.

Nadmořská výška konzole: 374,50 m n. m.
Umístění: pokojové stolní provedení
Přenos dat: bezdrátový přenos dat z ISS a přes rozhraní USB do mini-PC

Čidla: vnitřní teplota, vlhkost, tlak vzduchu

Ostatní používané (nyní již záložní měřící přístroje):

Elektronická meteostanice Hyundai WS 1815 – s jedním teplotním čidlem

Teplotní čidlo:
Umístění: na nosníku cca 50 cm od zdi
Výška nad povrchem: 200 cm
Nadmořská výška: 371,85 m n. m.
Osvětlení Sluncem: v azimutu 45° – 135° (severovýchod až jihovýchod)

Elektronický barometr

Umístění: hlavní jednotka meteostanice Hyundai WS 1815
Výška nad povrchem: 150 cm – uvnitř v bytě
Nadmořská výška: 372 m n.m.

Srážkoměr METRA 866 (standardně používaný ČHMÚ)

Umístění: na otevřené ploše zahrady, 6 metrů od nejbližší budovy
Typ srážkoměru: pasivní sběr srážek, bez vyhřívání
Plocha srážkoměru: 500 cm2
Rozlišení srážkoměru: 0,1 mm
Výška nad povrchem: 100 cm
Nadmořská výška: 371 m n.m.
Poznámka: primární zdroj údajů o srážkových úhrnech

Lihový minimální teploměr (standardně používaný ČHMÚ)

Umístění: sezónně nad povrchem trávníku ve vzdálenosti 40 cm od paty stožáru meteostanice Davis
Výška nad povrchem: 5 cm
Využití: v období očekávaných nízkých teplot za účelem detekování výskytu přízemního mrazu a pro měření přízemních minimálních teplot (záložní přístroj)

Lihový teploměr

Umístění: na zárubni plechové skříně hlavního elektrického rozvodu (nahrazen novým s kovovým pláštěm 8.12.2022)
Výška nad povrchem: 160 cm
Nadmořská výška: 372,15 m n. m.
Osvětlení Sluncem: v azimutu 45° – 135° (severovýchod až jihovýchod)
Využití: v zimním období pro měření všech teplot vzduchu, v letním období pro měření teplot jen ve 14:00 a 21:00 (resp. 15:00 a 22:00). V zimním období mírně ovlivněn tepelnou setrvačností plechové skříně a  betonového dvora (vyšší teplota než ve skutečnosti) a v letním období chladnějším vzduchem z vnitřních prostor budovy, procházejícím otevřenými dveřmi (snížení teploty oproti skutečnosti).

Mechanický barometr

Umístění: na zdi v prostoru kuchyně
Výška nad podlahou: 150 cm
Nadmořská výška: 372,00 m n. m.
Využití: měření tlaku vzduchu
Poznámka: měří tlak již přepočtený na hladinu moře