Domů » Meteoaktuality » 2020

2020

Meteorologické aktuality a zajímavosti roku 2020 ve Velkých Svatoňovicích, České republice a Evropě

20. ledna 2020 – REKORDNĚ VYSOKÝ TLAK VZDUCHU
Výjimečně mohutná tlaková výše Ekart se začala v neděli 19. ledna 2020 formovat nad Britskými ostrovy. Tlak v jejím středu dosáhl 1050,5 hPa (v Mumbles Head), což bylo maximum od roku 1957. Oblast vysokého tlaku vzduchu se během pondělí šířila dále k východu nad kontinentální Evropu i do Česka. Francie zaznamenala absolutní historické maximum 1049,5 hPa (v Gonneville). Rekordy pravděpodobně padly i v zemích Beneluxu. Nad naším územím dosáhl tlak vzduchu nejvyšších hodnot před půlnocí na úterý. Maximální hodnoty tlaku vzduchu bylo ve Svatoňovicích dosaženo ve 23:27 SEČ – a to 1046,6 hPa (na jiných místech republiky i přes 1049 hPa). Jednalo se o nejvyšší naměřenou hodnotu od počátku zdejšího měření, přičemž dosavadní maximum činilo 1046,1 hPa z 23. února 2019.
Na meteorologické stanici ČHMÚ v Peci pod Sněžkou byl též naměřen rekordní tlak. Jednalo se o hodnotu 946,0 hPa (absolutního tlaku) ve 21:20 SEČ.

10. února 2020 – ORKÁN, PRVNÍ BOUŘKA
Hluboká tlaková níže Sabine se středem západně od pobřeží Norska (945 hPa) přinesla díky výraznému tlakový gradientu a studené frontě na naše území velmi silný vítr. Na Sněžce byl naměřen náraz větru až 50 m/s (180 km/h), na mnoha dalších místech republiky přesáhla rychlost větru hranici 30 m/s. Vítr způsobil rozsáhlé škody, působil zranění a vyžádala si i oběti na životě.
Ve Velkých Svatoňovicích se přechod studené fronty obešel bez silnějšího větru, avšak v labilním vzduchu za frontou docházelo k tvorbě četných přeháněk a bouřek. První bouřka roku 2020 zasáhla stanici po 13. hodině a byl v ní naměřen náraz větru západního směru o rychlosti 21,5 m/s, což je vyrovnání rekordní hodnoty (z října 2017 při orkánu Herwart). Konzole stanice dokonce zaznamenala v 2,5 sekundovém intervalu měření rychlost 21,9 m/s. Tato bouře způsobila problémy v celém královéhradeckém kraji, spolu s téměř 4 hodiny trvajícím výpadkem elektřiny zde v obci.

23. února 2020 – VYSOKÁ VEČERNÍ TEPLOTA, VICHŘICE, VYDATNÉ SRÁŽKY
V průběhu večerních hodin v neděli 23. února 2020 přecházela od severozápadu přes Česko poměrně výrazná studená fronta, spojená s mělkou tlakovou níží Yulia nad Polskem. Před frontálním rozhraním proudil nad naše území velmi teplý vzduch od jihozápadu, takže denní maximum na stanici vystoupilo až na +10,7°C ve 20:18 SEČ (vyrovnán denní rekord) a termínová teplota ve 21:00 SEČ na +10,4°C – nové únorové maximum (dosavadní činilo +9,8°C z 2.2.2013).
Přechod studené fronty byl spojen s výrazným poklesem tlaku vzduchu (minimum 1001,5 hPa ve 20:43 SEČ) a silným nárazovým větrem, který na stanici dosáhl rychlosti až 15,2 m/s (ve 20:11 SEČ). Polská meteorologická stanice na Sněžce naměřila náraz 62 m/s (223 km/h), česká pak 49,8 m/s (180 km/h). Již před přechodem fronty celý den vydatně pršelo, celkový srážkový úhrn za den činil 21,0 mm.

1. dubna 2020 – SILNÝ RANNÍ MRÁZ
V ranních hodinách ve středu 1. dubna 2020 poklesla díky vyjasnění a bezvětří minimální teplota až na -8,4°C v 6:57 SELČ. Jednalo se o nové rekordní dubnové minimum (dosavadní minimum činilo -7,3°C z 9.4.2012). Na vodní nádrži vznikla ledová vrstva 7 mm silná. Přízemní minimální teplota klesla na -11,6°C.

8. dubna 2020 – REKORDNĚ NÍZKÁ VLHKOST VZDUCHU
Pod vlivem mohutné tlakové výše Keywan se středem nad Rumunskem nad naše území proudil od jihovýchodu teplý a suchý vzduch. Odpolední teplota již podruhé za sebou přesáhla hranici 20°C (Tmax +20,9°C ve 14:52 SELČ). Zároveň ve 13:32 SELČ vlhkost vzduchu poklesla až na 18 %, což je zde nejnižší hodnota od počátku měření 8.5.2010.

11. května 2020 – PRUDKÉ OCHLAZENÍ, VICHŘICE, SNĚŽENÍ
Královéhradecký kraj, zejména právě Trutnovsko, postihl silný vítr asi nejvíce z celé republiky. Silný vítr byl spojen s přechodem velmi výrazné studené fronty od severozápadu, při kterém prudce klesla teplota. Na stanici dosáhlo denní maximum +22,7°C ve 12:37 SELČ. Pak začal rychlý pokles teploty až na +2,7°C ve 23:54 SELČ. Do úterního rána se ochladilo až na +1,2°C v 5:03 SELČ. Přízemní teplota klesla pod bod mrazu na -1,8°C. Během pondělí spadlo 10,6 mm srážek, převážně ve formě deště. Po 19. hodiny se vyskytovaly srážky smíšené, na Jestřebích horách ležel ráno zhruba od 600 metrů sněhový poprašek. Tlak vzduchu nejprve klesl až na 994,9 hPa, po přechodu frontálního rozhraní prudce stoupal.

Vítr dosáhl na stanici maximální rychlosti 16,5 m/s (60 km/h) ze severního směru, a to opakovaně mezi 19. a 21. hodinou (19:21 SELČ). Jednalo se o 5. největší náraz v historii měření za 10 let. I průměrná rychlost větru 8,9 m/s byla velmi vysoká, zařadila se na 4. pozici mezi naměřenými rekordy. Pro letní půlrok to byla velmi netypická situace. Takto vytrvalý a silný vítr ze severního směru se moc často neobjevuje. Zatímco jindy zdejší lokalitu Krkonoše před větrem spíše chrání, tentokrát ho zesilovaly. Studený těžký vzduch se přes ně od severu přeléval a získával na rychlosti (princip bóry).

12. června 2020 – POZDNÍ PRVNÍ LETNÍ DEN
Příliv velmi teplého vzduchu od východu přinesl v pátek 12. června 2020 na stanici první letošní den s maximální teplotou +27,2°C dosaženou ve 14:29 SELČ. Zároveň se jednalo o nejpozdější letní den v roce za dobu měření, společně s 12. červnem 2006.

13. června 2020 –  PRVNÍ TROPICKÝ DEN
Pokračující příliv velmi teplého vzduchu od východu vedl k dosažení první letošní tropické teploty pouze o den později, než byl dosažen první letní den. Nejvyšší denní teplota vystoupila na +30,4°C ve 13:40 SELČ.

14. června 2020 – VELMI TEPLÁ NOC
Noc ze 13. na 14. června 2020 byla velmi teplá, a to především díky zbytkům bouřkové oblačnosti z intenzivních bouří nacházejících se západně a jižně od stanice. V průběhu noci neklesla teplota pod +19,3°C (ve 3:38 SELČ) a pouze velmi těsně tak nenastala tropická noc.

10. července 2020 – BOUŘKA, VICHŘICE
Během pátku 10. července 2020 přecházela přes střední Evropu zvlněná studená fronta. Před ní vrcholil příliv velmi teplého vzduchu, který na stanici vedl k dosažení denní maximální teploty +31,0°C v 16:26 SELČ. Na linii konvergence pak docházelo k tvorbě velmi silných bouřek. Jedna z nich zasáhla i naši obec, na čele bouře v 18:14 SELČ byl naměřen náraz větru o rychlosti 17,4 m/s (4. nejvyšší v historii měření). Poryv větru zlámal na zahradě velkou větev jabloně. Zároveň se vyskytly přívalové srážky o intenzitě až 195 mm/h (a úhrnu 5,6 mm), spolu s prudkým poklesem teploty: z +29,3°C v 17:50 na +19,4°C v 18:50 (při přechodu čela bouře klesla teplota o více jak 8°C za 15 minut).

14. srpna 2020 – BOUŘKA, PŘÍVALOVÉ SRÁŽKY, PRUDKÝ POKLES TEPLOTY
V pátek 14. srpna krátce po poledni vznikly na linii konvergence v prostoru Krkonoš, Broumovska a Orlických hor velmi silné bouřky, doprovázené velmi vydatnými srážkami. Srážkové úhrny byly umocněny pomalým pohybem bouřek. Na stanici ve Velkých Svatoňovicích spadlo 27,1 mm deště. Při bouřce zároveň poklesla teplota o téměř 10°C za 30 minut. Informace o bouřce lze nalézt v tomto reportu.

30. srpna 2020 – BOUŘKA, PŘÍVALOVÉ SRÁŽKY, POVODEŇ
Přes území Česka přecházela v průběhu neděle 30.8. vlnící se studená fronta. Ačkoliv modely předpovídaly výraznou bouřkovou aktivitu v rámci Moravy a Slezska, výrazná inverze teploty zapříčinila selhání předpovědi – bouřky se v tomto prostoru téměř nevyskytly. Naopak na západním okraji Vysočiny a na SV Čech začalo okolo 19:20 SELČ docházet k prudkému rozvoji konvekce. V následující velmi silné bouřce spadlo na stanici 43,4 mm (za den celkem 50,7 mm srážek). Jednalo se o nejvyšší denní srážkový úhrn od 3.8.2010 (52,9 mm). Srážkoměr na garáži obecního úřadu (cca 1200 m na SZ) naměřil celodenní úhrn 45,7 mm. Pásmo bouřek postupovalo ve své podélné ose a proto srážky padaly opakovaně do stejného prostoru. Intenzivní trvalé srážky měly za následek prudký vzestup hladiny Markoušovického potoka, který po 21. hodině dosáhl 2. SPA při hladině přes 100 cm. Potok nikde neopustil koryto, bylo však nutné vyčistit stavidlo Amanova rybníka a rybník dočasně vypustit.

29. prosince 2020 – NIZKÝ TLAK VZDUCHU, VICHŘICE
Hluboká tlaková níže Hermine (centrální tlak okolo 960 hPa) postoupila přes Britské ostrovy nad kanál La Manche a poté se se za pozvolného vyplňování stočila nad severozápad Německa. Výrazný tlakový gradient přinesl silný nárazový vítr především do východní poloviny Česka. Na Sněžce přesáhla rychlost větru hranici 150 km/h, na stanici ve Velkých Svatoňovicích foukalo nejsilněji před půlnocí z 27. na 28. prosince – a to 13,4 m/s ve 22:14 SEČ.
Tlak vzduchu poklesl velmi nízko, v úterý 29. prosince 2020 v 1:17 SEČ byl dosažen osmý nejnižší tlak vzduchu za dobu automatizovaného měření od 8.5.2010. Jednalo se o hodnotu 983,4 hPa, což bylo nejméně od 31. ledna 2015, kdy bylo naměřeno 977,5 hPa (a o den dříve byl dosažen absolutní rekord 975,0 hPa).