Domů » bouřky » Bouřky 3. 7. 2008
      

Bouřky 3. 7. 2008

Přechod studené fronty a s ní spojené konvektivní jevy dne 3. července 2008

Ve čtvrtek 3. července 2008 se od jihozápadu přibližovala k území České republiky studená fronta, která se navíc začínala vlnit. Před jejím čelem proudil do Čech velmi teplý vzduch, na mnoha místech překročila teplota hranici 32 stupňů. Ve Velkých Svatoňovicích dosáhla k tomuto dni rekordní hodnoty pro rok 2008, a to +31,5°C v 15:00 SELČ. V labilní vzduchové mase před frontou začalo docházet k tvorbě předfrontálních bouřek z tepla.
Bouřky se začaly tvořit již v dopoledních hodinách v prostoru centrální Šumavy, později na Plzeňsku a Klatovsku a na pravém křídle bouřkové formace pak v jižních Čechách a jižně od Znojma. Po 15. hodině se náhle objevilo množství slabších bouřkových jadérek v severovýchodních Čechách na linii mezi Broumovem, přes polské Kladsko k Jeseníkům.

Ve Velkých Svatoňovicích se projevila tato situace slabou bouřkou nad Hronovem, doprovázenou několika slabšími zahřměními a vcelku pěkně vyvinutým cumulonimbem. Jádro se pak odsunulo do Polska kde zaniklo. O hodinu později se opakovala stejná situace (pro tu snímek nepřikládám).

Situaci v okamžiku vzniku prvního jádra ukazuje následující snímek z radaru z 15:30 SELČ.

image001

Tatáž situace z pohledu detekce blesků CELDN v 15:20 SELČ.

image002

Dále nastalo období klidu, ve kterém se přibližoval multicelární shluk bouřek od jihozápadu ze středních Čech a další multicela vznikla nad Českomoravskou vrchovinou. K našemu překvapení bouřková aktivita komplexu nad Polabím vyhasla a iniciativu převzaly bouřky na jihu. Nikdo neočekával k čemu došlo poté.

Nad Velké Svatoňovice se přiblížila multicelární bouřka výjimečné síly. Přicházející od jihu z pomezí Českomoravské vrchoviny. Projevila se po 19:45 SELČ. V 19:53 bylo slyšitelné první hřmění od jihozápadu.  V 19:55 začalo pršet, velké kapky, vcelku hustě padající. Teplota v tuto chvíli byla +25,6°C a vál slabý SV vítr. Ve 20:10 déšť ustal, pozorován větší počet CC i CG blesků na jihozápadě ve vzdálenosti kolem 7 km. Ve 20:15 dochází k výboji ve vzdálenosti pouhé 2 km a vítr se rychle stáčí na jižní až jihozápadní. Ve 20:19 výboj ve vzdálenosti kolem 1000 metrů. Do 20:35 napršelo 5 mm srážek, teplota poklesla na +20,9°C. Ve 20:40 déšť prudce sílí do přívalové intenzity, ve 20:45 se přidávají kroupy přibližně po dobu deseti minut (mají velikost až do 1 cm). Ve 20:50 dosahuje déšť i vítr maximální intenzity, padají kroupy, západní vítr má rychlost v nárazech kolem 15 m/s. Dochází ke 2 výbojům v bezprostřední blízkosti a následně k výpadku elektrické energie. Ve 20:55 je celkový úhrn srážek 30 mm, tzn. za 20 minut spadlo 25 mm. Kolem 21. hodiny déšť mírně slábne, teplota klesla na +17,6°C. Většina výbojů ve vzdálenosti do 2 km. Ve 21:07 sada CG a CC blesků opět na jihozápadním obzoru. Ve 21:10 dosáhl úhrn srážek 40 mm. 21:15 mění se barva blesků z bílé na fialovou. Mezi 21:15 a 21:30 se vyskytl větší počet větvených CC blesků na JZ (nad Úpicí). Ve 21:35 úhrn srážek 43 mm (tzn. 38 mm/hod). Po 21:40 SELČ se objevuje elektrická aktivita především na severním obzoru., po 21:45 zaznamenán v tomto směru větší počet CC výbojů. Po 21:50 se šíří nahodilé výboje po celém obzoru. Mezi 22:00 a 23:00 panoval středně silný vytrvalý déšť a výboje především na severu, zpočátku s hromem, ke konci již tiché. Ve 22.40 úhrn srážek 44 mm. Dodávka elektřiny obnovena ve 22:50 SELČ. Kolem 23:00 ustávají zcela srážky – totální úhrn 45 mm a končí elektrická aktivita tohoto jádra – je však vidět již další nasouvající se od J /JZ.

Stav v čase  maximální intenzity bouřky v místě je na tomto snímku z 20:30 SELČ:

image003

Masivní elektrická aktivita v místě je patrná ze snímku v 20:50 SELČ:

image004

Vysoký úhrn srážek za krátkou dobu způsobil zaplavení silnice a splach ornice z polí. Četné blízké elektrické výboje pak měly za následek výpadek dodávky elektrické energie po dobu více jak 3 hodin.

V době slábnutí předchozí bouřky se od jihu až jihozápadu začínala nasouvat další plošně rozsáhlá bouřka, spojená již se srážkovým komplexem samotné studené fronty. Jelikož však díky denní době a trase postupu za předchozí bouřkou neměla dobré energetické zdroje, začala rychle slábnout. Po 23:00 SELČ z ní byly ve Velkých Svatoňovicích viditelné blýskavice, posléze i čárové blesky doprovázené slabým hřměním. Než však dorazila nad místo pozorování, elektrická aktivita vyhasla a nyní již bývalá bouřka se projevila pouze slabým deštěm o úhrnu 3 mm.

Situaci  zachycuje  tento radarový snímek z 1:00 SELČ, již 4. července 2008:

image005

Snímek z detekce blesků CELDN z 1:00 SELČ 4. července 2008:

image006

V tomto okamžiku se vyskytovaly ještě slabé výboje jižně od Velkých Svatoňovic, těžiště bouřkové činnosti se již přesunulo z Čech na Moravu a pokračovalo v pohybu na severovýchod, kde v ranních hodinách 4.7.2008 zaniklo nad Polskem a západním Slovenskem. Bouřkovou situaci v okolí V. Svatoňovic lze považovat za skončenou po přibližně 1:30 SELČ.

Třetí bouřkové jádro dne 3.7.2008 lze z místního pohledu označit za extrémní a zatím nejsilnější za rok 2008, a to především díky vysokému úhrnu srážek ve výši 45 mm, tak vysokému počtu silných a především blízkých výbojů do země.
Zatím mi nejsou známy žádné závažné škody na majetku.

Radarové snímky a záznamy z detekce blesků jsou přejaty ze stránek Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚwww.chmi.cz