Domů » Archiv rubriky 'bouřky 2008'

bouřky 2008 Archive

Bouřky 3. 7. 2008

Vloženo 3. 1. 2014
Přechod studené fronty a s ní spojené konvektivní jevy dne 3. července 2008

Ve čtvrtek 3. července 2008 se od jihozápadu přibližovala k území České republiky studená fronta, která se navíc začínala vlnit. Před jejím čelem proudil do Čech velmi teplý vzduch, na mnoha místech překročila teplota hranici 32 stupňů. Ve Velkých Svatoňovicích dosáhla k tomuto dni rekordní hodnoty pro rok 2008, a to +31,5°C v 15:00 SELČ. V labilní vzduchové mase před frontou začalo docházet k tvorbě předfrontálních bouřek z tepla.
Bouřky se začaly tvořit již v dopoledních hodinách v prostoru centrální Šumavy, později na Plzeňsku a Klatovsku a na pravém křídle bouřkové formace pak v jižních Čechách a jižně od Znojma. Po 15. hodině se náhle objevilo množství slabších bouřkových jadérek v severovýchodních Čechách na linii mezi Broumovem, přes polské Kladsko k Jeseníkům.

Ve Velkých Svatoňovicích se projevila tato situace slabou bouřkou nad Hronovem, doprovázenou několika slabšími zahřměními a vcelku pěkně vyvinutým cumulonimbem. Jádro se pak odsunulo do Polska kde zaniklo. O hodinu později se opakovala stejná situace (pro tu snímek nepřikládám).

Situaci v okamžiku vzniku prvního jádra ukazuje následující snímek z radaru z 15:30 SELČ.

image001

Tatáž situace z pohledu detekce blesků CELDN v 15:20 SELČ.

image002

Dále nastalo období klidu, ve kterém se přibližoval multicelární shluk bouřek od jihozápadu ze středních Čech a další multicela vznikla nad Českomoravskou vrchovinou. K našemu překvapení bouřková aktivita komplexu nad Polabím vyhasla a iniciativu převzaly bouřky na jihu. Nikdo neočekával k čemu došlo poté.

Nad Velké Svatoňovice se přiblížila multicelární bouřka výjimečné síly. Přicházející od jihu z pomezí Českomoravské vrchoviny. Projevila se po 19:45 SELČ. V 19:53 bylo slyšitelné první hřmění od jihozápadu.  V 19:55 začalo pršet, velké kapky, vcelku hustě padající. Teplota v tuto chvíli byla +25,6°C a vál slabý SV vítr. Ve 20:10 déšť ustal, pozorován větší počet CC i CG blesků na jihozápadě ve vzdálenosti kolem 7 km. Ve 20:15 dochází k výboji ve vzdálenosti pouhé 2 km a vítr se rychle stáčí na jižní až jihozápadní. Ve 20:19 výboj ve vzdálenosti kolem 1000 metrů. Do 20:35 napršelo 5 mm srážek, teplota poklesla na +20,9°C. Ve 20:40 déšť prudce sílí do přívalové intenzity, ve 20:45 se přidávají kroupy přibližně po dobu deseti minut (mají velikost až do 1 cm). Ve 20:50 dosahuje déšť i vítr maximální intenzity, padají kroupy, západní vítr má rychlost v nárazech kolem 15 m/s. Dochází ke 2 výbojům v bezprostřední blízkosti a následně k výpadku elektrické energie. Ve 20:55 je celkový úhrn srážek 30 mm, tzn. za 20 minut spadlo 25 mm. Kolem 21. hodiny déšť mírně slábne, teplota klesla na +17,6°C. Většina výbojů ve vzdálenosti do 2 km. Ve 21:07 sada CG a CC blesků opět na jihozápadním obzoru. Ve 21:10 dosáhl úhrn srážek 40 mm. 21:15 mění se barva blesků z bílé na fialovou. Mezi 21:15 a 21:30 se vyskytl větší počet větvených CC blesků na JZ (nad Úpicí). Ve 21:35 úhrn srážek 43 mm (tzn. 38 mm/hod). Po 21:40 SELČ se objevuje elektrická aktivita především na severním obzoru., po 21:45 zaznamenán v tomto směru větší počet CC výbojů. Po 21:50 se šíří nahodilé výboje po celém obzoru. Mezi 22:00 a 23:00 panoval středně silný vytrvalý déšť a výboje především na severu, zpočátku s hromem, ke konci již tiché. Ve 22.40 úhrn srážek 44 mm. Dodávka elektřiny obnovena ve 22:50 SELČ. Kolem 23:00 ustávají zcela srážky – totální úhrn 45 mm a končí elektrická aktivita tohoto jádra – je však vidět již další nasouvající se od J /JZ.

Stav v čase  maximální intenzity bouřky v místě je na tomto snímku z 20:30 SELČ:

image003

Masivní elektrická aktivita v místě je patrná ze snímku v 20:50 SELČ:

image004

Vysoký úhrn srážek za krátkou dobu způsobil zaplavení silnice a splach ornice z polí. Četné blízké elektrické výboje pak měly za následek výpadek dodávky elektrické energie po dobu více jak 3 hodin.

V době slábnutí předchozí bouřky se od jihu až jihozápadu začínala nasouvat další plošně rozsáhlá bouřka, spojená již se srážkovým komplexem samotné studené fronty. Jelikož však díky denní době a trase postupu za předchozí bouřkou neměla dobré energetické zdroje, začala rychle slábnout. Po 23:00 SELČ z ní byly ve Velkých Svatoňovicích viditelné blýskavice, posléze i čárové blesky doprovázené slabým hřměním. Než však dorazila nad místo pozorování, elektrická aktivita vyhasla a nyní již bývalá bouřka se projevila pouze slabým deštěm o úhrnu 3 mm.

Situaci  zachycuje  tento radarový snímek z 1:00 SELČ, již 4. července 2008:

image005

Snímek z detekce blesků CELDN z 1:00 SELČ 4. července 2008:

image006

V tomto okamžiku se vyskytovaly ještě slabé výboje jižně od Velkých Svatoňovic, těžiště bouřkové činnosti se již přesunulo z Čech na Moravu a pokračovalo v pohybu na severovýchod, kde v ranních hodinách 4.7.2008 zaniklo nad Polskem a západním Slovenskem. Bouřkovou situaci v okolí V. Svatoňovic lze považovat za skončenou po přibližně 1:30 SELČ.

Třetí bouřkové jádro dne 3.7.2008 lze z místního pohledu označit za extrémní a zatím nejsilnější za rok 2008, a to především díky vysokému úhrnu srážek ve výši 45 mm, tak vysokému počtu silných a především blízkých výbojů do země.
Zatím mi nejsou známy žádné závažné škody na majetku.

Radarové snímky a záznamy z detekce blesků jsou přejaty ze stránek Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚwww.chmi.cz

Bouřky 25. 6. 2008

Vloženo 3. 1. 2014
Přechod studené fronty a s ní spojené konvektivní jevy dne 25. června 2008

Ve středu 25. června 2008 přecházela přes území České republiky studená fronta. Na našem území před jejím příchodem panovaly vysoké teploty, na mnoha místech překračující +30°C. Ve Velkých Svatoňovicích teplota v 15 hodin SELČ  vystoupila na 28,4°C (denní maximum až na 29,8°C). Ovzduší před frontou bylo velmi labilní a předpověď slibovala silné bouřky, především v severní polovině Čech a ve Slezsku.

Bouřky se začaly tvořit již v dopoledních hodinách v prostoru severního Bavorska, Saska a jihozápadního Polska. Na našem území pak nad hřebenem Krušných hor a v Podkrušnohoří. Odtamtud se celé pásmo pomalu pohybovalo k severovýchodu. V té době se jižně od Liberce objevilo první jádro označené jako supercela.

Ve Velkých Svatoňovicích se projevila tato situace následovně: Pozůstatek supercely (potvrzená v 15:44 SELČ) před studenou frontu, pohybující se od Ústí nad Labem přes Mimoň směrem na Hostinné (v těchto místech vyhasla elektrická aktivita). V severních Čechách údajně zaznamenáno tornádo. Zde pozorovatelná od 16:00 SELČ jako tmavý mrak na SZ až S obzoru. V 16:11 již tmavý i západní obzor. Teplota v tuto dobu +26,5°C, bezvětří. V 16:14 slyšitelné první slabé hřmění. V 16:17 pozorována blýskavice. V 16:34 začínají slabé srážky s maximem intenzity v 16:44 SELČ. V 16:50 srážky slábnou, jádro bouřky toho času nad Hostinným. V 17:00 opět silněji hřmí, ale vzápětí bouřka ztrácí elektrickou aktivitu a rozpadá se nad hranicí s Polskem.

Tuto situaci dokresluje následující snímek z radaru z 16:30 SELČ.

image001

Tatáž situace z pohledu detekce blesků CELDN v 16:40 SELČ.

image002

Poté nastává krátká pauza, během které v severozápadních Čechách vznikají další 2 supercelární jádra a na jihozápadě se formuje intenzivní squall line. Supercely se pohybují přes samotnou squall line přes severovýchodní Čechy k jihovýchodu. Squall line postupuje pomalu k východu, kolem 19. hodiny zasahuje Prahu. Takřka všude je při jejím přechodu zaznamenán velmi silný nárazový vítr, prudké (ale krátké) srážky a ojediněle krupobití.

Okolo 18:30 se do blízkosti Velkých Svatoňovic přiblížilo severní supercelární jádro, jasně viditelné na snímku z radaru v 18:30 SELČ:

image003

Elektrická aktivita obou samostatných jader a squall line je jasně patrná na tomto snímku CELDN z 18:30 SELČ:

image004

Ve Velkých Svatoňovicích se o této buňce dá říci následující:

Prošla JZ až J od místa pozorování. Pozorovatelná od 17:00 SELČ jako tmavý mrak na SZ obzoru. V 17:44 zaznamenáno 1. hřmění . V 17:51 se zvedá SZ vítr, v 18:10 již zatažen kompletně Z obzor, neustále hřmí.  V 18:20 pozorovány 1. blesky, začíná pršet. V 18:22 se vítr stáčí na severní.  V 18:30 má vítr rychlost 7 m/s, hřmí hlavně od JZ. V 18:31 silný blesk, v 18:34 CG blesk ve vzdálenosti 5 km. Vítr sílí na 10 m/s. V 18:50 srážky slábnou, opět hřmí. V 18:54 blízký blesk. 18:57 opět zesiluje déšť, vítr západní, blikají světla (poklesy napětí). V 19:19 nastává bezvětří provázené trvalým deštěm, elektrická aktivita na SV a JZ. V 19:45 opět hřmí až do 20:15, kdy se projevuje další jádro od západu. Úhrn srážek 5 mm.
Supercelární jádra prošly kolem Hradce Králové a Pardubic, kolem Chrudimi směrem na Choceň. V tomto prostoru již slábly a kolem 20. hodiny byly pohlceny rychleji postupující squall line, která se stala dominantním útvarem na česko-moravském pomezí a dále se pohybovala na východ.
Samotná squall line (její velmi slabý severní cíp), zasáhl Velké Svatoňovice po 20. hodině, a to následovně: Projevovala se od 20:00 SELČ, vizuálně nerozeznatelná od předcházející bouřky. Provázená Z větrem do 3 m/s. Ve 20:12 intenzivní blesk nad Úpicí, ve 20.18 silně hřmí. Ve 20:24 silný blesk na severu (CG), od 20:28 vcelku intenzivně prší, ve 20:30 přechází střed squall line, do 20:50 prší klidně, občasné blesky. Po 20:50 elektrická aktivita končí, prší do 21:40 SELČ. Úhrn srážek 7 mm.

Situaci při přechodu této bouřkové linie zachycuje následující radarový snímek z 20:30 SELČ:

image005

Snímek z detekce blesků CELDN, též z 20:30 SELČ:

image006

Bouřkové situace v prostoru Velkých Svatoňovic lze považovat za definitivně skončené po 22. hodině SELČ, kdy ustaly srážky a od západu zcela ustoupila oblačnost bouřkových vleček. V této době se bouřky nejaktivněji chovaly na severu Moravy a ve Slezsku a též v Rakousku. Aktivita squall line vyhasla až nad západním Slovenskem.

Intenzita supercel a squall line byla v některých místech taková, že předčila projevy bouří Kyrill i Emma, dokonce byla v těchto regionech označena za nejsilnější bouřku v uplynulých dvaceti letech. Týkalo se to především regionů západně od Prahy a v okolí Pardubic a Hradce Králové. Bouřky způsobily značné škody na majetku, porostech a dopravní infrastruktuře. Ve středu bylo bez dodávek elektrické energie na 750 000 obyvatel. Padlými stromy a strženými trolejemi byl zablokován provoz na více než desítce železničních tratí včetně hlavních koridorů. Škody na lesních porostech, leckde zcela devastovaných, dosahují stovek milionů korun. Bouře si bohužel vyžádala i dva lidské životy, a to ve Svitavách a u Havlíčkova Brodu.

Poznámka: v době bouřky byl mimo provoz radar Skalky, proto není snímána SV část Moravy a Slezka.

Radarové snímky a záznamy z detekce blesků jsou přejaty ze stránek Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ www.chmi.cz.