Domů » Meteoaktuality » 2023

2023

Meteorologické aktuality a zajímavosti roku 2023 ve Velkých Svatoňovicích, České republice a Evropě

1. ledna 2023 – VÝRAZNÉ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
Krátce po půlnoci z 31. prosince na 1. ledna došlo ke krátkodobému extrémnímu znečištění ovzduší zplodinami z pyrotechniky. Zdrojem byl ohňostroj odpalovaný na křižovatce cca 20 metrů od detektoru kouřových částic, přičemž došlo k chybnému odpalu po povrchu. V čase 00:16 SEČ dosáhla koncentrace prachových částic PM10 hodnoty 910 µg/m³, následný pozvolný pokles trval přibližně 20 minut.

1. ledna 2023 – REKORDNĚ VYSOKÉ DENNÍ TEPLOTY
V závěru roku 2022 pronikal do střední Evropy po jižním okraji tlakové níže Liddy velmi teplý vzduch od jihozápadu. Maximální teploty v nižších polohách Čech překračovaly hranici +15 °C. Již v sobotu 31. prosince 2022 byla na stanici naměřena teplota +9,4 °C, což bylo nové maximum pro tento den (doposud +7,0°C). Na Nový rok vystoupilo denní teplotní maximum až na +12,1 °C (ve 13:16 SEČ). Byl tak překonán dosavadní denní teplotní rekord +9,0 °C z 1.1.2022 a zároveň bylo dosaženo nové lednové maximum v termínu 14:00 SEČ. Dosavadní činilo +11,2 °C (10. ledna 2007), nová hodnota je nyní +11,8 °C.

21. ledna 2023 – SILNÝ VÍTR, SNĚHOVÉ ZÁVĚJE
Po jižním okraji tlakové výše Beate pronikal do střední Evropy chladný vzduch od severu až severovýchodu. Zvýšený tlakový gradient vedl k výskytu silnějšího větru, a to především v severních pohraničních pohořích. Zároveň s větrem se vyskytovalo sněžení, které vedlo ke vzniku sněhových jazyků a závějí. Ve Velkých Svatoňovicích spadlo v průběhu soboty 21. ledna 2023 celkem 4,7 mm srážek = 6 cm sněhu. Ten vytvářel v exponovaných místech až půl metru vysoké závěje. Vítr začal zesilovat již ve večerních hodinách 20. ledna, maxima své rychlosti pak dosáhl po sedmé hodině ranní následujícího dne. Opakovaně byl naměřen náraz 13,0 m/s ze severního směru. Později vítr zvolna slábl, a to až do do západu slunce.

4. února 2023 – SILNÝ VÍTR, VYDATNÉ SRÁŽKY
V průběhu pátku 3. února 2023 se přes Dánsko, severní Německo a Polsko pohybovala dále k východu zvolna se vyplňující tlaková níže Pit. S ní spojená teplá fronta přinášela na sever našeho území vydatné srážky, které na stanici ve Velkých Svatoňovicích dosáhly denního úhrnu 15,8 mm. Zprvu se jednalo o sněžení, které za frontálním rozhraním přešlo v déšť. Sněhová pokrývka dosáhla výšky 7 centimetrů.
Následně při přechodu studené fronty v sobotu 4. února 2023 byl naměřen v 3:23 SEČ náraz větru o rychlosti 18,3 m/s (SZ směr). Jednalo se o 4. nejvyšší rychlost větru za dobu automatizovaného měření (od 8.5.2010), a to po 9.3.2019 (TN Dragi), 29.10.2017 (orkán Herwart) a 10.2.2020 (orkán Sabine). Vítr způsobil četné škody v okolí (necelých 100 metrů od stanice porazil vzrostlou jedli, která následně strhla telefonní kabel, jenž zlomil nosný dřevěný sloup), lámal především stromy a blokoval komunikace (Odolov, Adamov, Trutnov).

26. dubna 2023 – VÝRAZNÉ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
Ve večerních hodinách ve středu 26. dubna došlo ke krátkodobému extrémnímu znečištění ovzduší kouřem ze spalování zbytků jehličnanů v blízkém sousedství. V čase 19:45 SELČ dosáhla koncentrace prachových částic PM10 hodnoty 1217 µg/m³, k návratu do normálu došlo po 15 minutách. K podobné situaci došlo již 5. dubna odpoledne, maximální koncentrace se pohybovala okolo 1000 µg/m³.