Domů » Meteoaktuality » 2023

2023

Meteorologické aktuality a zajímavosti roku 2023 ve Velkých Svatoňovicích, České republice a Evropě

1. ledna 2023 – VÝRAZNÉ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
Krátce po půlnoci z 31. prosince na 1. ledna došlo ke krátkodobému extrémnímu znečištění ovzduší zplodinami z pyrotechniky. Zdrojem byl ohňostroj odpalovaný na křižovatce cca 20 metrů od detektoru kouřových částic, přičemž došlo k chybnému odpalu po povrchu. V čase 00:16 SEČ dosáhla koncentrace prachových částic PM10 hodnoty 910 µg/m³, následný pozvolný pokles trval přibližně 20 minut.

1. ledna 2023 – REKORDNĚ VYSOKÉ DENNÍ TEPLOTY
V závěru roku 2022 pronikal do střední Evropy po jižním okraji tlakové níže Liddy velmi teplý vzduch od jihozápadu. Maximální teploty v nižších polohách Čech překračovaly hranici +15 °C. Již v sobotu 31. prosince 2022 byla na stanici naměřena teplota +9,4 °C, což bylo nové maximum pro tento den (doposud +7,0°C). Na Nový rok vystoupilo denní teplotní maximum až na +12,1 °C (ve 13:16 SEČ). Byl tak překonán dosavadní denní teplotní rekord +9,0 °C z 1.1.2022 a zároveň bylo dosaženo nové lednové maximum v termínu 14:00 SEČ. Dosavadní činilo +11,2 °C (10. ledna 2007), nová hodnota je nyní +11,8 °C.

21. ledna 2023 – SILNÝ VÍTR, SNĚHOVÉ ZÁVĚJE
Po jižním okraji tlakové výše Beate pronikal do střední Evropy chladný vzduch od severu až severovýchodu. Zvýšený tlakový gradient vedl k výskytu silnějšího větru, a to především v severních pohraničních pohořích. Zároveň s větrem se vyskytovalo sněžení, které vedlo ke vzniku sněhových jazyků a závějí. Ve Velkých Svatoňovicích spadlo v průběhu soboty 21. ledna 2023 celkem 4,7 mm srážek = 6 cm sněhu. Ten vytvářel v exponovaných místech až půl metru vysoké závěje. Vítr začal zesilovat již ve večerních hodinách 20. ledna, maxima své rychlosti pak dosáhl po sedmé hodině ranní následujícího dne. Opakovaně byl naměřen náraz 13,0 m/s ze severního směru. Později vítr zvolna slábl, a to až do západu slunce.

4. února 2023 – SILNÝ VÍTR, VYDATNÉ SRÁŽKY
V průběhu pátku 3. února 2023 se přes Dánsko, severní Německo a Polsko pohybovala dále k východu zvolna se vyplňující tlaková níže Pit. S ní spojená teplá fronta přinášela na sever našeho území vydatné srážky, které na stanici ve Velkých Svatoňovicích dosáhly denního úhrnu 15,8 mm. Zprvu se jednalo o sněžení, které za frontálním rozhraním přešlo v déšť. Sněhová pokrývka dosáhla výšky 7 centimetrů.
Následně při přechodu studené fronty v sobotu 4. února 2023 byl naměřen v 3:23 SEČ náraz větru o rychlosti 18,3 m/s (SZ směr). Jednalo se o 4. nejvyšší rychlost větru za dobu automatizovaného měření (od 8.5.2010), a to po 9.3.2019 (TN Dragi), 29.10.2017 (orkán Herwart) a 10.2.2020 (orkán Sabine). Vítr způsobil četné škody v okolí (necelých 100 metrů od stanice porazil vzrostlou jedli, která následně strhla telefonní kabel, jenž zlomil nosný dřevěný sloup), lámal především stromy a blokoval komunikace (Odolov, Adamov, Trutnov).

26. dubna 2023 – VÝRAZNÉ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
Ve večerních hodinách ve středu 26. dubna došlo ke krátkodobému extrémnímu znečištění ovzduší kouřem ze spalování zbytků jehličnanů v blízkém sousedství. V čase 19:45 SELČ dosáhla koncentrace prachových částic PM10 hodnoty 1217 µg/m³, k návratu do normálu došlo po 15 minutách. K podobné situaci došlo již 5. dubna odpoledne, maximální koncentrace se pohybovala okolo 1000 µg/m³.

23. června 2023 – VELMI TEPLÁ NOC, BOUŘKA NA STUDENÉ FRONTĚ
V noci z čtvrtka 22. na pátek 23. června 2023 přecházela přes území Česka zvlněná studená fronta, na které se především v Čechách vyskytovaly četné (i intenzivní bouřky). Na severovýchod Čech doputoval bouřkový komplex již značně zesláblý okolo 2:30 SELČ, přičemž jeho aktivní část přešla přes Krkonoše. K rozvoji nových bouřkových buněk došlo až nad Broumovskem, ve Svatoňovicích nepršelo ani nefoukal silnější vítr. Celá noc byla velmi teplá, ačkoliv do kategorie „tropická“ být zařazena nemohla, neboť teplota klesla pod +20 °C (Tmin +19,7 °C v 5:47 SELČ).

16. července 2023 – VELMI TEPLÁ NOC
V noci ze soboty 15. na neděli 16. července 2023 vyvrcholil příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu nad naše území. Ranní teplota klesla na +19,4 °C v 5:20 SELČ, tropickou noc jsme tedy nakonec nezaznamenali.

29. července 2023 – SUPERCELA, TROMBA
Vhodné dynamické podmínky v atmosféře vedly ve večerních hodinách v sobotu 29. července ke vzniku supercelární bouře v prostoru Trutnova. Jednalo se o LP (low precipitation tj. málo srážkově bohatou) supercelu s nízkým vrcholem (low topped), která nevykázala elektrickou aktivitu. Okolo 20:20 SELČ se ze základny této bouře spustila k zemi v okolí Bohuslavic nad Úpou tromba (kontakt vzdušného víru s povrchem se nepodařilo prokázat). 

7. srpna 2023 – VYDATNÉ TRVALÉ SRÁŽKY
Na vlnící se studené frontě spadlo v průběhu tří dnů celkem 57,8 mm srážek (z toho 5. srpna 17,5 mm, 6. srpna 32,5 mm a 7. srpna 7,8 mm). S ohledem na předcházející suché období nedošlo k výskytu povodňových stavů.

14. srpna 2023 – BLESKOVĚ BOHATÁ NOČNÍ BOUŘKA
Studená fronta rozpadající se nad střední Evropou iniciovala v noci na pondělí 14. srpna vznik elektricky velmi aktivního bouřkového komplexu nad severovýchodem Čech. Prostor Velkých Svatoňovic byl zasažen pouze jeho okrajem, Náchod a Jaroměř postihly přívalové srážky (až 80 mm).

27. září 2023 – VÝRAZNÉ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
Ve večerních hodinách ve středu 27. září došlo k dlouhodobému extrémnímu znečištění ovzduší kouřem ze spalování bioodpadu v blízkém sousedství. V čase 20:50 SELČ dosáhla koncentrace prachových částic PM10 hodnoty 1136 µg/m³. Vysoká zátěž kouřovými částicemi trvala téměř 4 hodiny od 19. do 23. hodiny.

3. října 2023 – VELMI TEPLÝ DEN, SILNÁ VEČERNÍ BOUŘKA
Před přibližující se studenou frontou proudil v úterý 3. října 2023 nad území Česka velmi teplý vzduch od jihozápadu. Na mnoha místech byl zaznamenán letní den. Ve Velkých Svatoňovicích odolala hranice letního dne jen velmi těsně, maximální denní teplota opakovaně dosáhla hodnoty +24,9 °C. Jednalo se tedy o nový teplotní rekord pro tento den. V pozdních večerních hodinách pak naši obec zasáhla silná bouřka, při které spadlo 9,8 mm srážek a vyskytl se náraz větru o rychlosti 15,6 m/s (druhý nejsilnější v tomto roce).

30. listopadu 2023 – SRÁŽKOVĚ REKORDNĚ BOHATÝ MĚSÍC
Srážky během listopadu padaly v 29 dnech z 30 (rekordní počet společně s únorem 2020). Celkový srážkový úhrn dosáhl rekordní hodnoty 112,8 mm (255 % normálu). Takto vysoké měsíční množství srážek se od roku 2008 nevyskytlo nikdy mimo období květen – srpen. 

25. prosince 2023 – VYDATNÉ SRÁŽKY, SNĚŽENÍ, PRUDKÉ OTEPLENÍ, ZIMNÍ POVODNĚ
Výrazné západní proudění doprovázené intenzivní cyklonální činností vedlo k výskytu velmi vysokých srážkových úhrnů a teplotních zvratů. Prudké oteplení doprovázené vydatnými srážkami způsobilo rychlé tání a vzestupy hladin toků. Markoušovický potok dosáhl okolo půlnoci na 25. prosince 2023 1. SPA (výška hladiny 85 cm), Úpa později 2. SPA a Labe na celém svém horním toku 3. SPA. Vývoj počasí: 21.12. – trvalý déšť (22,6 mm), 22.12. – přechod k smíšeným srážkám (3,4 mm, večer přibližně 1 cm sněhu), 23.12. – sněžení (7,6 mm, večer 13 cm sněhu), 24.12. – smíšené srážky a následně vydatný déšť (21,9 mm, po půlnoci 15 cm sněhu, večer již pouze nesouvislá pokrývka), 25.12. – doznívající déšť (0,9 mm, zbytky sněhu od 600 m n.m.). V pondělí 25.12. navíc maximální denní teplota dosáhla +10,2 °C, což byl nový rekord pro tento den (dosavadní z roku 2013 činil +8,6 °C).