Domů » Obecné informace » Historie aktualizací stránek

Historie aktualizací stránek

14. listopadu 2022
data z měření půdních teplot, přízemní teploty a nekrytého čidla dostupná online na webu

22. února 2022
zahájeno měření kvality ovzduší, výsledky aktuálního měření přidány do stránky s online daty (dole), do levého panelu odkazů přidán grafický výstup

8. února 2022
upraveno menu v levém panelu stránky – aktualizovány odkazy na jednotlivé grafy, přidány staniční sítě do kterých stanice přispívá daty. Nově je též dostupný záběr z webové kamery firmy Rtyně.net z Kyselé hory nad Malými Svatoňovicemi s vloženými daty. Zdejší stanice se v záběru kamery nalézá u levého okraje. Také je dostupné srovnání dat naměřených zde a přímo na Kyselé hoře (též se jedná o stanici Davis Vantage Pro 2). Vzdálenost stanic je 1314 m, výškový rozdíl 105 m.

25. prosince 2018
do databáze na nové části webu byly doplněny chybějící údaje termínových a maximálních/minimálních teplot – řada je nyní od 8.5.2010 zcela nepřetržitá.

22. prosince 2018
vytvořena zcela nová sekce webu (autor L. Ronge), věnovaná pouze zobrazení dat naměřených stanici Davis Vantage Pro 2 v online režimu (aktualizace dat po 5 sekundách), i ve formě statistik za různá časová období (od 9.5.2010).

1. ledna 2018
webové stránky přecházejí na nový hosting a doménu II. řádu. Zároveň je celý obsah vytvářen v redakčním systému WordPress. Z tohoto důvodu se mohou zpočátku vyskytovat chyby obsahové i grafické, stejně jako dočasně nefunkční odkazy. Datový obsah, stejně jako generování online meteorologických dat bude postupně migrováno na novou doménu. 
V sekci Klimatické charakteristiky jsou nyní kompletní data za rok 2017. Všechny databázové tabulky doplněny k datu 31.12.2017, přidány stránky a záložky pro další rok.

20. října 2016
v rámci webu jsou nyní nově dostupné interaktivních grafy ročních průběhů denních průměrných teplot v letech 1997 – 2017 (od roku 2006 včetně denních minim a maxim). Grafy vytvořil na základě dat z tabulkové databáze Petr Beneš.

1. ledna 2014
V sekci Klimatické charakteristiky jsou nyní kompletní data za rok 2013. Všechny databázové tabulky doplněny k datu 1.1.2014, přidány stránky a záložky pro další rok. Opraveny chybné odkazy na různé weby. Přidána historie aktualizací webu a online grafický výstup teploty a vlhkostirychlosti a směru větru a tlakové tendence.

27. září 2013
v denních záznamech průběhu počasí došlo k úpravě sekce věnované srážkám – nově jsou neměřitelné (úhrn nižší než 0,2 mm) srážky označeny jako NEM. (dříve – ) a srážky naměřené díky kondenzaci vlhkosti (rosa, jinovatka) jako USAZ. s úhrnem uvedeným v poznámce (nezapočítávají se do celkového ročního úhrnu srážek).

18. května 2013
vzhledem k zaměstnání na meteorologické stanici ČHMÚ v Peci pod Sněžkou nejsem schopen denně aktualizovat údaje v databázi. Údaje budou doplňovány zpětně vždy v intervalu 5 – 8 dnů. Online data jsou dostupná denně bez omezení – aktualizace probíhá jednou za 1 minutu, aktualizace údajů o srážkách pak jednou za 5 minut. Občas se stává, že se data načtou po delším intervalu (chyba při uploadu dat) – stačí však počkat a k aktualizaci dojde později. Pozorování bouřek se v mé nepřítomnosti stává pasivním (najdete však v soupisu minimálně informaci o výskytu bouřky), naopak přidávám reporty o bouřkách v Peci p. Sn. – viz. databáze pozorování bouřek

20. dubna 2013
bylo spuštěno domácí mini-PC se softwarem Meteohub, které umožňuje online přenos dat veřejnosti 24/7 bez nutnosti zapnutého stolního PC. Při převodu dat došlo k částečnému smazání rekordních hodnot na veřejném výstupu (zde na webu najdete stále vše při starém) a neodpovídají hodnoty srážek za měsíc/rok (korektní hodnoty jsou též zde v tabulkách). Časem se pokusím zjednat nápravu. Interval aktualizace dat je nyní 60 sekund (pokud trvá aktualizace déle, jde většinou o výpadek spojení v síti). Též budou přidány grafické výstupy.

28. prosince 2012
spuštěny oficiální stránky Amatérské meteorologické společnosti – o.s

11. června 2012
dne 16. května 2012 bylo zaregistrováno MV ČR občanské sdružení „Amatérská meteorologická společnost – o.s“. V budoucnu bude jeho oficiální web umístěn na adrese http://amsos.cz/. Současný obsah webu bude zrušen.

Vstupuji do projektu Databáze pozorování bouřek – postupem času výstupy této aplikace nahradí mnou v současnosti používané formuláře.

1. dubna 2012
zrušen starý web s fotografiemi i odkaz na něj, všechny fotografie od roku 2004 jsou nyní dostupné ve fotogaleriích na rajce.idnes.cz.

1. ledna 2011
opraveny chybné odkazy na web ČHMÚ, včetně radarových snímků. Opraveny odkazy na předpovědi SkyWarn a ČHMÚ. Video shrnující události roku 2010 ve Velkých Svatoňovicích.

1. prosince 2010
v sekci Klimatické charakteristiky jsou nyní data od roku 2002 do současnosti, opraveny kompletně součty dnů s charakteristickou teplotou

18. října 2010
webové stránky jsou od nynějška archivovány službou WebArchiv Národní knihovny České republiky

3. října 2010
opraveny informace o stanici a metodice měření s ohledem na používání elektronické meteostanice

1. října 2010
zprovozněna první část sekce Klimatické charakteristiky – zatím pouze za rok 2010

7. srpna 2010
zprovoznění online datového přenosu z meteostanice v definitivní formě

22. května 2010
provizorně spuštěna stránka s online přenosem dat z meteostanice

13. května 2010
přidány nové informace o stanici, včetně fotografií.

8. května 2010
po 17 letech pravidelného měření a pozorování meteorologických veličin pořízena a zprovozněna poloprofesionální meteostanice – Davis Vantage Pro 2. Od tohoto dne probíhá její zkušební provoz, od počátku června budou uváděna dat pouze z ní, řada dat přibude (nově vlhkost a vítr, přesnější měření teploty, tlaku a srážek). Časem zde na webu budou přístupné i online měřené hodnoty (pouze v době, kdy bude zapnuté PC)

28. února 2010
zkompletována databáze konvektivních jevů od roku 2004 do současnosti

12. února 2010
opětovné přepracování designu a obsahu webových stránek
změna struktury webu
přidán odkaz na YouTube kanál a fotogalerii Rajče

1. ledna 2006 
přechod k elektronickému měření teploty a tlaku vzduchu pomocí meteostanice WS 1815
teplota zaznamenávána na jedno desetinné místo
registrace maximální a minimální teploty, elektronický barometr

5. května 2005
u příležitosti blížícího se 13. výročí kontinuálního měření změněn design webových stránek

21. září 2003                                  
zprovoznění první verze webových stránek