Domů » Meteoaktuality » 2017

2017

Meteorologické aktuality a zajímavosti roku 2017 ve Velkých Svatoňovicích, České republice a Evropě

4. ledna 2017 – VYDATNÉ SNĚŽENÍ
Při přechodu okluzní a následně studené fronty spojené s hlubokou tlakovou níží Alex nad jižní Skandinávií se na severu a severovýchodě Čech vyskytlo vydatné sněžení trvalejšího charakteru. V pozdních večerních hodinách leželo ve Velkých Svatoňovicích již 30 cm vlhkého sněhu při denním srážkovém úhrnu 16,0 mm.

7. ledna 2017 – ARKTICKÉ MRAZY / ARKTICKÝ DEN
Po přechodu studené fronty 4. ledna začala prostor střední Evropy ovlivňovat rozsáhlá tlaková výše Angelika (s centrálním tlakem nad 1040 hPa. Díky průniku arktického vzduchu od severu, uklidnění větru a vyjasnění došlo  k výraznému radiačnímu ochlazování povrchu, jenž v místech se sněhovou pokrývkou vedlo k velmi hlubokým poklesům teplot. Ve V. Svatoňovicích dosáhlo teplotní minimum v pátek 7. ledna 2017 hodnoty -25,6°C v 8:29 SEČ (na nekrytém čidlu dokonce -25,9°C). V průběhu dne pak teplota nevystoupila výše než k hodnotě -11,3°C, díky čemuž byl zaznamenán arktický den (poprvé od roku 2012). Nejnižší teplota v ČR pak byla naměřena na stanici Modrava – Rokytská slať, a to -34,6°C.

2. února 2017 – LEDOVKA
Vytrvalé lednové mrazy byly ukončeny výškovým prouděním teplého vzduchu od jihozápadu, který bylo zdrojem mrznoucího deště. Během večera 2. února 2017 spadly 2 mm smíšených a dešťových srážek, které vytvořily až 2 mm silnou vrstvu ledovky.

24. února 2017 – VÝRAZNÁ STUDENÁ FRONTA, VICHŘICE
V průběhu noci ze čtvrtka 23. února na pátek 24. února 2017 přešla přes území ČR od severozápadu výrazná studená fronta, spojená s hlubokou tlakovou níží Thomas (postupující ze Severního moře nad Balt). Frontální rozhraní přineslo výrazné ochlazení, změnu skupenství srážek a především silný nárazový vítr (stanice Tušimice až 32 m/s), který působil škody na vegetaci i majetku. Před přechodem fronty vystoupila teplota ve V. Svatoňovicích až na +9,3°C dne 23.2. ve 23:42. Silný vítr se vyskytoval až relativně daleko za samotným rozhraním, největší rychlost nárazu větru byla naměřena 24.2. ve 12:56 SEČ, a to 15,2 m/s ze ZSZ.

31. března 2017 – VYSOKÉ DENNÍ TEPLOTY
Na konci měsíce března proudil do prostoru střední Evropy od jihozápadu velmi teplý vzduch. Díky tomu byly na mnoha místech překonávány dlouhodobé denní rekordy. V pátek 31. března 2017 dosáhla maximální denní teplota vzduchu ve Velkých Svatoňovicích hodnoty +20,4°C. Jednalo se nejen o nové rekordní maximum pro 31. březen (v Úpici minimálně za 38 let), ale i o maximum pro celý měsíc za celou dobu dosavadního měření.

28. dubna 2017 – NÍZKÉ DENNÍ TEPLOTY, POZDNÍ SNĚŽENÍ, VYDATNÉ SRÁŽKY
V poslední dubnové dekádě převládalo nad střední Evropou chladné počasí s nízkými ranními teplotami a sněžením ve vyšších polohách. Od úterý 25. dubna 2017 se nad naším územím vlnila studená fronta, která přinášela vydatné trvalé srážky především na JZ Čech a SV Moravy / Slezska. Na JZ Čech došlo 28. dubna ke sněhové kalamitě, na SV území se vyskytly krátkodobé povodně. Ve V. Svatoňovicích padal ráno déšť se sněhem (souvislá sněhová pokrývka ležela cca od 500 m n.m.), maximální denní teplota vystoupila pouze na +5,0°C a celkový denní úhrn srážek činil 15,7 mm.

9. května 2017 – POZDNÍ SNĚŽENÍ
Po přechodu výrazné studené fronty padaly v ranních hodinách ve Velkých Svatoňovicích slabé sněhové srážky. Na povrchu se však sníh neudržel.

30. května 2017 – SILNÁ BOUŘKA, PŘÍVALOVÉ SRÁŽKY, KRUPOBITÍ
V úterý 30. května 2017 přecházela přes střední Evropu dále k východu výrazná studená fronta. Před ní i v jejím rámci se vyskytovaly výrazné bouřky. Ve Velkých Svatoňovicích jich během odpoledne přešlo celkem 5. V druhé z nich, procházející krátce po 15. hodině spadlo 11,9 mm srážek a po dobu 10 minut padaly až 15 mm velké kroupy, které naštěstí nezpůsobily žádné škody. Též se výrazně ochladilo, až o 10°C. Za celý den pak srážkový úhrn činil 16,7 mm.

29. června 2017 – NÍZKÝ TLAK, TRVALÉ SRÁŽKY, POVODNĚ
Tlaková níže Rasmund s centrálním tlakem okolo 990 hPa, stagnující ve čtvrtek 29. června 2017 nad střední Evropou, přinesla do západní poloviny Čech bouřky a trvalý déšť, při kterém spadlo i přes 100 mm srážek za den. Tyto srážky způsobily rozvodnění toků ve středních Čechách.. Ve Velkých Svatoňovicích téměř nepršelo, avšak v dopoledních hodinách klesl tlak vzduchu až na 990,2 hPa.

11. srpna 2017 – SILNÁ BOUŘKA, PŘÍVALOVÉ SRÁŽKY, VICHŘICE (DERECHO)
V pátek 11. srpna se již několikátým dnem vlnila nad střední Evropou studená fronta, která přinášela četné intenzivní bouřky. Právě tento den se začala odsouvat více na východ a přinesla tak v průběhu dne do Velkých Svatoňovic 7 bouřek. Celkový srážkový úhrn činil 39,2 mm. Při přechodu poslední bouřky po 17. hodině večerní došlo v prostoru severovýchodních Čech k formaci tzv. derecha, doprovázeného přívalovými srážkami a vichřicí, jenž způsobila rozsáhlé škody. Zatímco stanice na Valech naměřila na čele bouře v 17.25 SELČ náraz větru o rychlosti 15,2 m/s a výrazné oscilace tlaku vzduchu, stanice Kyselka v Malých Svatoňovicích naměřila vítr o rychlosti až 30,4 m/s (110 km/h). U železniční zastávky ve Velkých Svatoňovicích vítr polámal několik stromů, stejně tak i v Batňovicích u areálu firmy NN Steel. Vichřice zapříčinila výrazné škody na rozvodné síti, na mnoha místech trvala obnova dodávky elektrického proudu téměř 48 hodin. Derecho následně postupovalo přes Polsko až k Baltu, vyžádalo si zde několik obětí na životech.

1. září 2017 – TRVALÉ VYDATNÉ SRÁŽKY
V pátek 1. září přecházela přes naše území zvlněná studená fronta, jejíž pohyb směřoval podél její osy od jihozápadu k severovýchodu. Díky tomu se na severovýchodě Čech vyskytovaly po celý den vytrvalé srážky. Ve Velkých Svatoňovicích spadlo celkem 40,2 mm deště.

5. října 2017 – SILNÝ VÍTR
Přechod hluboké tlakové níže Xavier, pohybující se ze Severního moře přes severní Německo a Polsko dále k východu přinesl ve čtvrtek 5. října 2017 do severní poloviny republiky silný nárazový vítr. Ve Velkých Svatoňovicích byl naměřen nejsilnější náraz větru pouze o rychlosti 11,2 m/s, avšak na Sněžce přesáhl hranici 50 m/s.

29. října 2017 – NÍZKÝ TLAK VZDUCHU, ORKÁN, VYDATNÉ SRÁŽKY, POVODNĚ
Hluboká tlaková níže Herwart postupovala velmi rychle díky výškovému tryskovému proudění přes jižní Skandinávii a severní Polsko dále k východu. Silný tlakový gradient a výrazná studená fronta přinesly na naše území velmi silný vítr a vydatné srážky. Na Sněžce byl naměřen náraz větru 50,6 m/s, na mnoha dalších místech přesáhla rychlost větru hranici 25 m/s. Vítr způsobil rozsáhlé škody a vyžádal si i 2 lidské životy. Vydatné srážky, především v severních pohraničních horách, vedly ke krátkodobému dosažení povodňových stupňů mj. na Jizeře, Labi, Úpě, Metuji a Orlici.
Ve Velkých Svatoňovicích došlo k poklesu tlaku vzduchu o více než 35 hPa za 30 hodin, až na minimum 985,2 hPa v 7:01 SEČ. Po přechodu studené fronty se vyskytl náraz větru západního směru o rychlosti 21,5 m/s, což je nová rekordní naměřená hodnota (dosavadní činila 17,9 m/s dne 16. května 2017 ve 13:30 SELČ). Srážkový úhrn byl též relativně vysoký, 25,4 mm za celý den. Ve 21:10 SEČ začal padat první sníh.

14. prosince 2017 – ZIMNÍ BOUŘKY
V slabě labilním vlhkém vzduchu, pronikajícím ve čtvrtek 14. prosince 2017 za okluzní frontou od západu nad naše území, se v dopoledních hodinách vytvářely přeháňky a ojedinělé bouřky. Okolo 10:50 SEČ došlo k bleskovému výboji, který zasáhl větrnou elektrárnu nad Vítěznou u Dvora Králové nad Labem (16,4 km daleko). Hrom zde slyšitelný nebyl, doprovodná sněhová přeháňka trvající cca 10 minut byla však docela výrazná (1,5 mm).