Domů » Konvektivní jevy / bouřky

Konvektivní jevy / bouřky

Rozcestník na další stránky, věnované podrobnému popisu bouřek, řazené podle roků jejich výskytu. Zpočátku byl prováděn pouze záznam výskyt bouřky, s občasným podrobnějším rozborem silnějších z nich, od roku 2005 existuje pro každou bouřku formulářový záznam s popisem, včetně přiložených radarových snímků a snímků bleskové detekce CELDN. Od června 2012 jsou používány výstupu registru pozorování bouřek.

Seznam všech zaznamenaných bouřek od roku 1991 lze najít ve formě tabulky ve formátu .xls

Ve formulářích lze nalézt následující údaje:

 • místo, datum a čas výskytu bouřky
 • pořadí bouřky v roce a během dne
 • dobu trvání bouřky
 • směr postupu bouřky a její pozici vůči místu pozorování
 • výchozí směr větru a směr větru při případné změně
 • nejvyšší dosaženou rychlost větru
 • intenzitu, úhrn a typ srážek
 • četnost a intenzitu hromů
 • typ, četnost, intenzitu a barvu blesků
 • vzdálenost nejbližšího úderu blesku
 • odhad celkové intenzity bouřky, průchod nad místem pozorování
 • typ bouřky
 • podrobný popis vývoje bouřky v čase
 • snímek z meteorologického radaru
 • snímek z detekce blesků CELDN

Databáze je naplněna údaji od roku 2004 do roku 2019 – starší případy jsou dokumentovány pouze ve formě záznamů o datu výskytu, většinou bez bližších informací.