Domů » Konvektivní jevy / bouřky

Konvektivní jevy / bouřky

Rozcestník na další stránky, věnované podrobnému popisu bouřek, řazené podle roků jejich výskytu. Zpočátku byl prováděn pouze záznam výskyt bouřky, s občasným podrobnějším rozborem silnějších z nich, od roku 2005 existuje pro každou bouřku formulářový záznam s popisem, včetně přiložených radarových snímků a snímků bleskové detekce CELDN / Blitzortung. Od června 2012 jsou používány výstupu registru pozorování bouřek.

Seznam všech zaznamenaných bouřek od roku 1991 lze najít ve formě tabulky ve formátu .xlsx

Ve formulářích lze nalézt následující údaje:

 • místo, datum a čas výskytu bouřky
 • pořadí bouřky v roce a během dne
 • dobu trvání bouřky
 • směr postupu bouřky a její pozici vůči místu pozorování
 • výchozí směr větru a směr větru při případné změně
 • nejvyšší dosaženou rychlost větru
 • intenzitu, úhrn a typ srážek
 • četnost a intenzitu hromů
 • typ, četnost, intenzitu a barvu blesků
 • vzdálenost nejbližšího úderu blesku
 • odhad celkové intenzity bouřky, průchod nad místem pozorování
 • typ bouřky
 • podrobný popis vývoje bouřky v čase
 • snímek z meteorologického radaru
 • snímek z detekce blesků CELDN / Blitzortung

Databáze je naplněna údaji od roku 2004 do roku 2024 – starší případy jsou dokumentovány pouze ve formě záznamů o datu výskytu, většinou bez bližších informací.