Domů » Meteoaktuality » 2021

2021

Meteorologické aktuality a zajímavosti roku 2021 ve Velkých Svatoňovicích, České republice a Evropě

1. února 2021 – SILNÝ MRÁZ
Po přechodu výrazné studené fronty v dopoledních hodinách v sobotu 30. ledna 2021 došlo k prudkému ochlazení. V neděli 31. ledna v ranních hodinách klesla teplota až na -16,0°C a přes den nevystoupila nad -2,4°C. Denní minimum bylo následně dosaženo o půlnoci na pondělí 1. února, a to -16,5°C. Pokles teploty nad sněhovou pokrývkou za jasné noci a bezvětří dále pokračoval. Minimální teplota nakonec poklesla až na -19,5°C ve 3:22 SEČ. Jednalo se o 10. nejnižší teplotu dosaženou za dobu automatického měření (od 8.5.2010) a zároveň nejnižší teplotu od 11. ledna 2017 (-21,9°C). Přízemní teplota klesla na -22,2°C.

14. února 2021 – SILNÝ MRÁZ, VYSOKÝ TLAK VZDUCHU, MRZNOUCÍ MLHA
Během druhé únorové dekády se prostor střední Evropy dostal pod vliv mohutné tlakové výše Helida. V jejím rámci vystoupil tlak vzduchu v neděli 14. února 2021 v 9:52 SEČ na hodnotu 1043,1 hPa. Šlo o 5. nejvyšší hodnotu naměřenou od počátku automatizace měření (8.5.2010). Díky bezoblačné a bezvětrné noci klesla ranní minimální teplota ve 2 metrech na -20,1°C, přízemní v 5 centimetrech pak na -21,9°C. Jednalo se o 9. nejnižší teplotu dosaženou za dobu automatického měření (od 8.5.2010) a zároveň nejnižší teplotu od 11. ledna 2017 (-21,9°C). Dosavadní minimální denní teplota pro 14. únor činila pouze -12,4°C. Denní maximum naopak nepřekonalo hranici -7,4°C.
V pozdějších ranních a dopoledních hodinách se vyskytla mrznoucí mlha, díky které došlo ke vzniku jinovatky.

15. února 2021 – SILNÝ MRÁZ, MRZNOUCÍ MLHA, JINOVATKA
V noci na pondělí 15. února 2021 panoval opět silný mráz, avšak díky výskytu nízké oblačnosti a mlhy neklesla teplota hlouběji než na -15,7°C v 8:34 SEČ. Dlouhodobá přítomnost mrznoucí mlhy měla za následek tvorbu výrazné jinovatky, jejíž jehlice přesahovaly délku 15 mm.

24. února 2021 – VYSOKÁ DENNÍ TEPLOTA
Pod vlivem mohutné tlakové výše Ilonka se středem nad Alpami docházelo k přílivu velmi teplého vzduchu od jihozápadu. Teploty na našem území tak na některých místech vystoupaly až k hranici +20°C. Na zdejší stanici dosáhlo ve středu 24. února 2021 ve 14:39 SEČ denní teplotní maximum hodnoty +15,1°C.  Jednalo se o nejvyšší naměřenou teplotu v průběhu února za celou dobu měření (od roku 1994), přičemž dosavadní maximum činilo +15,0°C za dne 28.2.1994.

31. března 2021 – REKORDNĚ VYSOKÁ DENNÍ TEPLOTA
Po zadní straně tlakové výše Nicole se středem v prostoru Alp proudil na konci března nad naše území velmi teplý vzduch od jihozápadu. Již v úterý 30. března vystoupilo denní maximum na +20,8°C, čímž bylo překonáno dosavadní historické maximum pro březen, a to +20,4°C z 31.3.2017. O den později, ve středu 31. března dosáhla denní maximální teplota ještě vyšší hodnoty. V 15:38 SELČ vystoupila na +22,4°C. Tak bylo ustanoveno nové březnové absolutní maximum. Zároveň bylo překonáno hodnotou +21,8°C i dosavadní březnové termínové maximum v 13 UTC (15 SELČ) z 31.3.1994, které činilo +20,0°C.

2. května 2021 – VYDATNÉ SRÁŽKY, SILNÝ VÍTR
Tlaková níže, která se nad naším územím rozvinula v rámci zvlněné studené fronty a postupovala dále k severovýchodu nad Polsko, přinesla ve svém týlu vydatné srážky a silný vítr. V severních pohraničních horách spadlo přes 50 mm srážek (částečně i v podobě sněhu), na zdejší stanici pak 30,9 mm za 12 hodin. Jednalo se o nejvyšší úhrn od 30. srpna loňského roku (kdy však byly srážky konvektivního původu). Maximální intenzity zde srážky dosáhly okolo 7. hodiny ranní. Došlo k vytopení nádraží v Malých Svatoňovicích, které mělo v rámci rekonstrukce rozebranou střechu. Řeka Úpa dosáhla před polednem v Trutnově Horním Starém městě 1. SPA. V průběhu dne také vanul silný vítr SZ směru, který dosáhl maximální rychlosti 12,5 m/s v 7:07 SELČ. Po poledni, zároveň s koncem srážek, vítr výrazně zeslábl.

29. června 2021 – BOUŘKA, SILNÝ VÍTR
Při přechodu studené fronty přes Česko od jihozápadu došlo ke vzniku silného bouřkového pásma (bow echa), postupně se transformujícího v MCS (mezoměřítkový konvektivní systém). Celá událost byla na základě naměřených rychlostí větru a způsobených škod klasifikována jako „low end“ derecho. Do Velkých Svatoňovic dorazilo čelo této bouře ve 23:45 SELČ, doprovázené nárazem JZ větru o rychlosti 13,9 m/s. Srážky nebyly příliš intenzivní, ani elektrická aktivita vysoká.

16. července 2021 – BOUŘKA, TROMBA
Na slabé bouřce krátce po poledni v pátek 16. července byla z naší obce pozorovatelná tromba přibližně nad Českou Skalicí. Jev existoval mezi 12:19 a 12:30 SELČ. Vzhledem k tomu, že kondenzační nálevka zůstala nad povrchem země, nezpůsobila žádné škody.

21. října 2021 – VICHŘICE
Přes sever Německa postupovala dále k severovýchodu poměrně hluboká tlaková níže Hendrik II (Aurore). Výrazný tlakový gradient společně s přechodem studené fronty přinesl především do Čech nárazový vítr o rychlosti až 30 m/s (Ústí nad Labem). Na Trutnovsku dosáhl vítr maximální rychlosti krátce po poledni a způsobil zde lehké škody. Přímo na stanici byla naměřena maximální rychlost větru 13,9 m/s až ve 14:25 SELČ. Již ve 12:45 SELČ však vítr převrhl houpací lavičku a rozmetal listí ze stromů. V tomto okamžiku dosáhl v Malých Svatoňovicích na Kyselce rychlosti 26,8 m/s (96 km/h). Před přechod studené fronty vystoupala teplota vzduchu až na +16,4°C, zesílení větru přineslo prudký pokles vlhkosti a postupné ochlazování.

19. prosince 2021 – ZIMNÍ BOUŘKA
Při přechodu výrazné studené fronty od SSZ došlo ve 20:50:23 SEČ k bleskovému výboji do stožáru větrné elektrárny nad Zlatou Olešnicí u Trutnova (12 km SZ od stanice). Jednalo se o první prokázanou bouřku v prosinci za dobu zdejšího pozorování. Přechod samotné studené fronty byl doprovázen zesílením severního větru (7,6 m/s) a intenzivnějším deštěm.