Domů » Různá ostatní data

Různá ostatní data

Data, která nelze zařadit do žádné z výše uvedených kategorií. Jedná se o dokumenty ve formátu .xlsx (tabulky a grafy), případně .doc (text) a .jpg (skenované obrázky).

Součtové řady průměrných denních teplot
součtové řady denních průměrných teplot, jejich meziroční srovnání a dlouhodobý průměr

Akumulace srážek v průběhu roku
součtové řady denních srážek v průběhu roku, jejich meziroční srovnání, včetně grafického

Fenologie a charakteristické dny
data významných událostí pro meteorologii a fenologii – vliv počasí a podnebí na rostlinstvo

Počty dnů v roce podle specifické teploty
počty tropických, letních, mrazových, ledových, arktických, srážkových, sněhových a bouřkových dní v jednotlivých měsících  v letech 1993 – 2024. Celkové součty za jednotlivé roky.
 
Podíl dnů se srážkami v měsíci a roce a celkové úhrny srážek
podíl dní se srážkami v jakékoliv formě z celkové délky měsíce či roku (tučně jsou extrémní hodnoty)
srážkové úhrny za jednotlivé měsíce a roky

Četnosti výskytu oblačnosti a srážek
četnost výskytu dní s různými typy oblačnosti a srážek (bouřek) v jednotlivých letech

Výška sněhové vrstvy v průběhu roku
tabulka výšky sněhové vrstvy v centimetrech (cm) + připojený graf

Ukázka způsobu zápisu naměřených dat v 90. letech
obrázek (naskenovaný list ze zápisníku)

Ukázka nejstarších zaznamenaných dat
zápisky z března 1992 (III. ročník – 9 let) 

Hydrometeorologické extrémy ve Velkých Svatoňovicích v letech 1917 – 2023
součást nikdy nedokončené diplomové práce