Domů » Meteoaktuality » 2013

2013

Meteorologické aktuality a zajímavosti roku 2013 ve Velkých Svatoňovicích, České republice a Evropě

17. ledna 2013 – SILNÝ VÍTR, SILNÉ SNĚŽENÍ
Ve čtvrtek 17. ledna 2013 přinesla tlaková níže se středem nad severní Itálií vydatné sněžení nad jižní Čechy a Moravu, kromě Šumavy sněžilo i v nižších polohách, mj. v Temelíně spadlo přes 30 cm nového sněhu. Naopak v severovýchodních Čechách a ve Slezsku se po celý den vyskytoval silný nárazový vítr. Ve Velkých Svatoňovicích dosáhl maximálního nárazu 13,0 m/s (na Kyselce 18,7 m/s). Průměrná denní rychlost větru pak byla 3,6 m/s.

30. ledna 2013 – SILNÝ VÍTR, MOŽNÉ TORNÁDO, PRVNÍ BOUŘKY
Ve čtvrtek 30. ledna 2013 přecházela přes území České republiky od severozápadu výrazná studená fronta, která byla kromě teplotní změny provázena silným nárazovým větrem. Prudký vítr způsobil lokální škody v okolí Hradce Králové, nebylo možné vyloučit ani možný výskyt tornáda. Na čele fronty se též vyskytla první bouřka roku 2013 na území ČR – a to u Liberce (s vysokou pravděpodobností uhodil blesk do vysílače na Ještědu).   

16. března 2013 – NÍZKÁ RANNÍ TEPLOTA
Díky vpádu arktického vzduchu v průběhu týdne a následnému nasunutí výběžku vyššího tlaku od jihozápadu a s ním souvisejícím úbytkem oblačnosti klesla ranní teplota v sobotu 16. března 2013 ve V. Svatoňovicích až na -13,6°C v 6:31 SEČ. Jednalo se o nejnižší naměřenou teplotu v tomto dni (dosavadní minimum mělo hodnotu -8,6°C)

Na horách a v mrazových kotlinách se vyskytly podstatně silnější mrazy, kupříkladu Kvilda-Perla na Šumavě naměřila -26,3 °C, stanice Jelení v Krušných horách -26,2 °C, Březník -26,0 °C, Horská Kvilda -24,3 °C a Rokytská slať -22,3 °C, Šindelová v Krušných horách -19,1 °C a Jizerka v Jizerských horách -18,9 °C.

19. března 2013 – SILNÉ SNĚŽENÍ
Při přechodu relativně hluboké tlakové níže Birk od jihozápadu k severovýchodu přímo přes naše území v noci na úterý 19. března 2013 se vyskytlo trvalé a intenzivní sněžení – především na Moravě, kde napadlo až 40 cm nového sněhu. Ve V. Svatoňovicích spadlo celkem 20,0 mm srážek ve formě sněhu, jehož výška dosáhla 15 cm. Tlak poklesl až na 988,1 hPa.

28. března 2013 – NÍZKÉ DENNÍ TEPLOTY
Atypická konfigurace tlakových útvarů v blízkosti Evropy (především mohutná tlaková výše nad Grónskem) přinesla do střední Evropy dlouhodobě velmi nízké teploty, klesající v nočních hodinách až pod -10°C. Takto byla dosažena nejpozdější nejnižší naměřená teplota, a to -10,7°C 24. března 2013. Vyskytlo se 6 ledových dní v řadě – mezi 21.3.2013 17:00 SEČ a 28.3.2013 9:35 SEČ nevystoupila teplota nad bod mrazu.

1. dubna 2013 – SILNÉ SNĚŽENÍ
Při přechodu tlakové níže Erik východně od České republiky během neděle 31. března 2013 se především na Moravě a ve Slezsku vyskytlo trvalé a intenzivní sněžení –  napadlo tam až 40 cm nového sněhu. Ve V. Svatoňovicích spadlo do rána 1. dubna 2013 celkem 3,6 mm srážek, výška sněhové pokrývky však dosáhla pouhé 4 cm.

13. dubna 2013 – PRVNÍ BOUŘKA, KRUPOBITÍ
V sobotu 13. dubna 2013 v 18:32 SELČ se projevila první bouřka roku. Byla doprovázena krupobitím s rozměrem krup okolo 1 cm a o délce trvání téměř 15 minut.

2. června 2013 – TRVALÉ SRÁŽKY, BOUŘKA, POVODEŇ
V průběhu soboty 1. června 2013 ovlivnila naše území tlaková níže Günther , která postoupila z Polska na jihozápad a posléze se rozpadla nad severovýchodními Čechami. Během soboty přinesla vytrvalé srážky, které na severovýchodě Čech přešly v bouřky, pohybující se přes stále stejné území (Krkonoše/Broumovsko). Díky nasycení povodí z předchozích srážek došlo do rána 2. června 2013 k dosažení III. SPA na téměř 40 měrných profilech. Nejhorší situace panovala ve východních Krkonoších (130 mm srážek v Horním Maršově, 90 mm v Peci pod Sněžkou) a v jižních a západních Čechách. Povodně postihly Úpu i Labe a díky noční bouřce došlo k povodni i na Zaječím potoce ve Velkých Svatoňovicích. Celkem zde spadlo za 24 hodin 27,8 mm srážek.

20. června 2013 – TROPICKÉ TEPLOTY
Koncem druhé dekády června 2013 proudil do střední Evropy horký vzduch od jihu až jihozápadu. Díky jeho přílivu překračovaly denní maxima po 3 dny hodnoty +35°C a běžně se vyskytovaly tropické noci. V úterý 18. června 2013 bylo ve V. Svatoňovicích překonáno denní teplotní maximum, nové činilo +32,8°C. Ve čtvrtek 20. června v 8:00 SELČ zde byl dosažen nový termínový rekord pro červen, a to +25,2°C (doposud +24,0°C z 30.6.1997).

28. července 2013 – TROPICKÉ TEPLOTY
V neděli 28. července 2013 proudil do střední Evropy extrémně teplý vzduch původem ze severní Afriky. Na mnoha místech České republiky byly překročeny dosavadní teplotní rekordy (Doksany +38,7°C, Trutnov +36,0°C). Ve Velkých Svatoňovicích dosáhla teplota v termínu 15:00 SELČ hodnoty +35,0°C a absolutního denního maxima +35,6°C v 15:04. Jedná se o absolutní rekordy za celou dobu měření od roku 1993 naměřené ve standardních podmínkách (2 metry nad terénem, ochrana před slunečním zářením). Dosavadní rekord z 13. srpna 2003 je považován za překonaný, neboť byl naměřen na nechráněném lihovém teploměru, který tehdy ukazoval hodnotu 36°C, zatímco 28.7.2013 v termínu měření to bylo již 36,5°C (tudíž oficiálně změřená hodnota musela být vyšší než v roce 2003).

29. července 2013 – BOUŘKA, SILNÝ VÍTR, PŘÍVALOVÉ SRÁŽKY
V pondělí 29. července 2013 přešla přes střední Evropu výrazná studená fronta, která ukončila předcházející vlnu veder. V odpoledních a večerních hodinách se nad územím ČR zformoval MCS (rozsáhlý bouřkový systém), jenž s sebou přinesl extrémní projevy především do středních a severovýchodních Čech. Byly naměřeny nárazy větru až 39 m/s, srážkové úhrny přesahující 60 mm/hod i výrazná krupobití. Ve V. Svatoňovicích byly výrazné hlavně srážky, za 2 hodiny spadlo 41,8 mm deště.

4. srpna 2013 – BOUŘKA, SILNÝ VÍTR, PŘÍVALOVÉ SRÁŽKY
V neděli 4. srpna 2013 přešla přes střední Evropu studená fronta, která ukončila další horkou vlnu. V odpoledních hodinách se nad územím ČR zformoval MCS postupující k východu, který na svém čele přinesl extrémní bouřkové projevy především do středních a východních Čech. Byly naměřeny nárazy větru až 35 m/s, srážkové úhrny přesahující 40 mm/hod. Ve V. Svatoňovicích byly výrazné hlavně srážky (ale i vítr, za hodinu spadlo 30,0 mm deště a vítr na čele bouřky dosáhl v nárazu rychlosti 10,3 m/s. 

27. září 2013 – PRVNÍ MRÁZ
Po přechodu studené fronty v průběhu předchozího dne poklesla v pátek 27. září 2013 v 7:00 SELČ poprvé ve druhém pololetí tohoto roku teplota pod bod mrazu. Minima pak dosáhla v 7:19 SELČ, a to -0,2°C. Spolu s nízkou teplotou se vyskytla i zmrzlá rosa. Byl překonán dosavadní rekord denního minima pro 27.9., který činil +2,9°C.

20. října 2013 – POZDNÍ BOUŘKA
V ranních a dopoledních hodinách v sobotu 20. října 2013 se ještě před přechodem studené fronty vyskytly na severovýchodě Čech ojedinělé bouřky. Velké Svatoňovice bouřka minula, ale hřmění bylo slyšitelné. Stejného dne odpoledne pak výrazně silnější bouřky postihly střední a východní Čechy (na Příbramsku způsobil úder blesku požár).

6. listopadu 2013 – PRVNÍ SNĚŽENÍ
Ve středu 6. listopadu 2013 okolo 8. hodiny ranní začal po přechodu studené fronty padat ve Velkých Svatoňovicích první sníh v rámci smíšených srážek. V Peci pod Sněžkou pak napadlo okolo 3 cm sněhu.

30. listopadu 2013 – PRVNÍ SOUVISLÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA
V noci z pátku na sobotu 30. listopadu 2013 napadla i v nižších polohách našeho regionu první souvislá sněhová pokrývka (sněhový poprašek se vyskytl již 25.11.). Do ranních hodin napadlo 6 cm mokrého sněhu, který následně při nadnulových teplotách relativně rychle odtával.

6. PROSINCE 2013 – ORKÁN XAVER, VICHŘICE, SILNÉ SNĚŽENÍ
V průběhu čtvrtka 5. prosince až soboty 7. prosince 2013 zasáhla západní a severozápadní Evropu hluboká tlaková níže Xaver, doprovázená orkánem a silnými srážkami. Území ČR bylo postiženo pouze částečně, ve V. Svatoňoviích dosáhl maximální náraz větru rychlosti 14,3 m/s v pátek 6.12. v ranních hodinách. V následujících hodinách zde spadlo 15 cm sněhu.

29. PROSINCE 2013 – ATYPICKY VYSOKÉ TEPLOTY
V období mezi 23. a 29. prosincem 2013 (včetně) byly denně překonávána dosavadní denní teplotní maxima, a to o 2 – 4°C. Ve středu 25. prosince 2013 pak byla ve 21:00 SEČ dosažena teplota +8,4°C, což je nové prosincové maximum dosažené v tomto termínu. O den později, 26. prosince 2013, byla průměrná denní teplota +8,10°C – jedná se o druhé historicky nejvyšší prosincové maximum (po 11.12.1997 s hodnotou +8,75°C).