Domů » Meteoaktuality » 2019

2019

Meteorologické aktuality a zajímavosti roku 2019 ve Velkých Svatoňovicích, České republice a Evropě

13. ledna 2019 – NÍZKÝ TLAK VZDUCHU
Poměrně hluboká tlaková níže Florenz postupovala v neděli 13. ledna 2019 přes severní Německo a Polsko dále nad Baltské moře. Díky blízkosti jejího středu poklesl tlak vzduchu ve 22:22 SEČ až na 988,4 hPa, což byla nejnižší hodnota za více než rok (od 29.12.2017).

14. ledna 2019 – SNĚHOVÁ VICHŘICE, BLÝSKAVICE
V týlu tlakové níže Florenz pronikal v pondělí 14. ledna 2019 nad naše území chladný a vlhký vzduch od severozápadu. Výrazný tlakový gradient přinášel v průběhu dne nárazy větru přesahující rychlost 10 m/s. V večerních hodinách se nad Polskem zformovala squall line, která postupovala dále k jihovýchodu na SV Čech.  V jejím rámci se vyskytovaly i izolované bouřky. 
Krátce po 17. hodině zde byly pozorovatelné první dvě letošní blýskavice. Následovala přibližně 10 minut trvající sněhová bouře „bílá tma“, v jejímž průběhu sice spadlo pouhých 0,8 mm srážek (ekvivalentních 1 cm nového sněhu), ale vítr vytvořil i menší závěje.
Nejsilnější poryv větru dosáhl rychlosti 17,0 m/s v 17:15 SEČ. Jednalo se o druhou nejvyšší hodnotu naměřenou v historii stanice (po 21,5 m/s 29.10.2017 při orkánu Herwart). Zároveň došlo k prudkému propadu teploty z -0,6°C v 17:14 na -3,5°C v 17:57. Pocitová teplota díky nárazovému větru klesla až na -11,2°C!

23. února 2019 – REKORDNĚ VYSOKÝ TLAK VZDUCHU
Mohutná tlaková výše Frauke, zvolna se pohybující v průběhu pátku 22.2.2019 z jižní Skandinávie přes Polsko dále k jihu, přinesla na své čelní straně nejprve poměrně výraznou studenou frontu (v pátek ráno), následovanou prudkým vzestupem tlaku vzduchu. Tento vzestup pokračoval až do dopoledních hodin soboty 23. února, kdy se střed tlakové výše nacházel nad naším územím. Maximální hodnoty tlaku vzduchu bylo ve Svatoňovicích dosaženo v 9:33 SEČ, a to 1046,1 hPa (na jiných místech republiky až 1048 hPa). Jednalo se o nejvyšší naměřenou hodnotu od počátku zdejšího měření (březen 1996). Dosavadní maximum činilo 1045 hPa a bylo dosaženo dne 23. ledna 2006.

5. března 2019 – PRVNÍ BOUŘKA ROKU
V úterý 5. března 2019 v 11:12:59 SEČ byl detekován bleskový výboj, který zasáhl větrnou elektrárnu ve Vítězné u Dvora Králové nad Labem. Na stanici se bouřka projevila vydatnou sněhovou přeháňkou o srážkovém úhrnu 3 mm, doprovázenou nárazem větru o rychlosti až 10,3 m/s

9. března 2019 – VICHŘICE, BOUŘKA
Hluboká tlaková níže Dragi se v sobotu 9. března 2019 nacházela nad Severním mořem a přesouvala se dále k východu nad jižní Skandinávii. Vysoký tlakový gradient přinášel po většinu dne silný západní vítr, který večer dále zesiloval s přibližující se studenou frontou. Ta zde přešla ve 21:56 SEČ, doprovázena nárazem větru o rychlosti 19,7 m/s (druhá nejvyšší hodnota naměřená na stanici, překonala hodnotu z 14. ledna letošního roku). Na Kyselce nad Malými Svatoňovicemi byl naměřen dokonce náraz 30 m/s (108 km/h).
Po přechodu fronty se přibližovala osamocená přeháňka, ze které opět došlo k výboji do větrné elektrárny u Vítězné. Hrom byl slabě slyšitelný i zde.

11. března 2019 – VICHŘICE
Během noci z neděle 10. na pondělí 11. března 2019 přecházela přes severní Německu a Polsko tlaková níže Eberhard. Zvýšený tlakový gradient a následný přechod studené fronty přinesl na celé území republiky silný vítr, na horách až o síle orkánu. Na Sněžce dosáhla maximální rychlost větru 57,4 m/s (206,6 km/h). Ve Velkých Svatoňovicích zuřil vítr nejsilněji před půlnocí, kdy dosáhl rychlosti až 16,5 m/s ve 23:41 SEČ.

29. dubna 2019 – TRVALÉ VYDATNÉ SRÁŽKY
V pondělí 29. dubna 2019 stagnovala nad Českem okluzní fronta, ze které během první poloviny dne vypadávaly trvalé stratiformní srážky, které ukončily dubnovou suchou periodu. Ve večerních hodinách postupila nad severovýchod Čech z Polska výrazná oblast konvektivních srážek, včetně aktivních bouřek. V nich spadly další vydatné srážky. Za celý den tak napršelo 39,8 mm (automatické měření zaznamenalo úhrn 36,8 mm). Jednalo se o nejvyšší denní srážkový úhrn od 1.9.2017. V okolí spadlo v Úpici 38,6 mm, v Broumově 36,4 mm srážek.

15. června 2019 – SILNÁ BOUŘKA, KRUPOBITÍ, VICHŘICE
Výrazná studená fronta postupovala v sobotu 15. června 2019 od západu přes Česko. V jejím rámci se v průběhu odpoledne a večera vytvářely silné bouřky, které zasáhly i severovýchod Čech.  Velké Svatoňovice postihlo krátce před 20. hodinou slabé krupobití (Starý Sedloňov pak silnější) a přívalové srážky. Zatímco stanice naměřila úhrn 23,5 mm, na hřebenech Jestřebích hor spadlo pravděpodobně i přes 40 mm srážek za hodinu, což vedlo k rozvodnění místních toků (video J. Šolín). Hladina Markoušovického potoka vystoupila během krátké chvíle téměř k 80 cm. Rtyni v Podkrkonoší pak v 19:48 SELČ zasáhlo gustnádo, které zde způsobilo výpadek elektrického proudu na téměř 2 hodiny (nejsou proto zcela kompletní data z automatického měření). Následky události byly fotograficky zachyceny až v pondělí 17. června 2019 v podvečer.

26. června 2019 – TROPICKÝ DEN, VELMI TEPLÁ NOC
Před přechodem studené fronty od severozápadu vrcholil na naše území ve středu 26. června 2019 příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu. Především v západních a středních Čechách překročila denní maxima snadno hranici +35°C, stanice Doksany naměřila až +38,9°C (nové celorepublikové červnové maximum). I ve Velkých Svatoňovicích panovala vysoká teplota, maxima +33,7°C bylo dosaženo v 16:00 SELČ. Jednalo se též o červnové maximum za dobu automatizovaného měření. Následovala velmi teplá noc na čtvrtek 27. června 2019 s minimální teplotou +17,8°C.

27. června 2019 – VELMI NÍZKÁ VLHKOST VZDUCHU
Za studenou frontou spojenou s tlakovou níží Otto se středem nad Pobaltím pronikal nad Česko ve čtvrtek 27. června 2019 chladnější a především velmi suchý vzduch. Díky tomu poklesla jeho relativní vlhkost ve 14:19 SELČ až na 23 %. Takto suchý vzduch se zde naposledy vyskytl 2. dubna 2016. Nízká vlhkost se projevila celodenní absencí oblačnosti a výbornou dohledností.

30. června 2019 – TROPICKÝ DEN, REKORDNÍ ČERVNOVÁ TEPLOTA
V neděli 30. června 2019 znovu vrcholil před přibližující se studenou frontou příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu. Stanice ČHMÚ Dobřichovice naměřila denní maximální teplotu +38,8°C. Ve Velkých Svatoňovicích dosáhla teplota maxima +34,3°C v 16:39 SELČ. Jedná se o historicky nejvyšší denní červnové maximum, které zde bylo za celou dobu provozu stanice naměřeno (minimálně tedy od roku 1993). Dosavadní absolutní měsíční maximum činilo +34,0°C ze dne 20.6.2002.

1. července 2019 – TROPICKÝ DEN, SILNÉ BOUŘKY, KRUPOBITÍ
V průběhu prvního červencového dne přecházela od severozápadu přes Česko výrazná studená fronta. Před ní ještě krátce po poledni vystoupila teplota ve Velkých Svatoňovicích až na +33,3°C. Poté začalo docházet k tvorbě četných bouřek (nakonec jich bylo do konce dne šest), přičemž druhá z nich (výrazná multicela), přinesla okolo 17:30 SELČ do obce silné krupobití s kroupami o velikosti až 3 cm.

2. září 2019 – VÝRAZNÁ STUDENÁ FRONTA, OCHLAZENÍ
Přechod výrazné studené fronty v průběhu nedělního večera 1. září 2019 přinesl kromě ojedinělých silných bouřek i výrazný pokles teploty vzduchu. Zatímco 1. září v 16:15 SELČ dosáhla ještě teplota +30,0°C, pak 2. září ve stejný čas činila pouhých +14,3°C. Zároveň za 24 hodin spadlo 7,8 mm dešťových srážek.

20. září 2019 – ČASNÝ RANNÍ MRÁZ
Již ve čtvrtek 19. září 2019 se v Česku projevil vliv tlakové výše Hanneke se středem nad Britskými ostrovy, po jejíž čelní straně proudil do střední Evropy studený vzduch od severu. Ranní minimální teplota na stanici klesla na +1,2°C, přízemní minimum na -0,9°C. Zaznamenali jsme tak první přízemní mráz. O den později v pátek 20. září 2019 poklesly teploty ještě hlouběji. Ranní minimum ve 2 metrech nad zemí dosáhlo hodnoty -0,3°C, přízemní minimum pak -1,9°C. 

30. září 2019 – SILNÝ VÍTR, SRÁŽKY
Poměrně
hluboká tlaková níže Mortimer postupovala z Britských ostrovů přes Severní moře, Dánsko a Baltské moře dále k východu. S ní spojený zvýšený tlakový gradient a přechody frontálních rozhraní přinesly v pondělí 30. září 2019 na území Česka velmi silný vítr, přesahující na některých místech rychlost 25 m/s a působící četné škody. Na Sněžce dosáhla maximální rychlost větru 43,7 m/s (157 km/h). Ve Velkých Svatoňovicích vítr během dopoledne zesiloval, až dosáhl vrcholu v přeháňce ve 14:57 SELČ rychlostí 13,9 m/s. Zároveň během noci prudce klesal tlak vzduchu až na 996,8 hPa v 6:02 SELČ, aby následně začal opět rychle stoupat. Srážky se vyskytovaly především ve formě intenzivních přeháněk (v jedné padaly i drobné ledové krupky) o celkovém denním úhrnu 12,2 mm.

2. října 2019 – RYCHLÉ A VÝRAZNÉ OCHLAZENÍ
Při přechodu studené fronty přes Česko od severozápadu ve středu 2. října 2019 odpoledne, došlo na stanici ve Velkých Svatoňovicích k velmi výraznému a náhlému poklesu teploty. Čelo frontálního rozhraní bylo tvořeno přeháňkami (u Náchoda se vyskytla i bouřka) doprovázenými vydatnými srážkami a nárazy větru. Ve 14:48 SELČ dosáhl vítr severního směru rychlosti 9,4 m/s, srážky intenzity až 47 mm/h. Teplota poklesla z +15,9°C ve 14:48 na +9,3°C v 16:13.

27. října 2019 – VYSOKÉ ODPOLEDNÍ TEPLOTY
Díky rozsáhlé tlakové výši Majla, nacházející se nad jihovýchodem Evropy, proudil do Evropy střední velmi teplý vzduch od jihozápadu. Tato situace vedla k výskytu nadprůměrných teplot, denní maxima překonávala v některých dnech i hranici +20°C, což je proto toto období již neobvyklé. Posledním dnem s takto vysokou denní maximální teplotou se stal 24. říjen 2019 s +21,2°C. Stal se zároveň nejpozdnějším dnem v historii měření, ve kterém byla pokořena hranice +20°C. Nadprůměrně teplá perioda pak skončila až 27. října 2019 (denní maximum +18,7°C) přechodem studené fronty od severozápadu.

13. listopadu 2019 – VYDATNÉ SRÁŽKY, PRVNÍ SNĚŽENÍ
Mělká tlaková níže Detlef a s ní spojená zvlněná studená fronta se udržovala nad naším územím mezi 12. a 13. listopadem 2019. Poměrně výrazné teplotní rozhraní přinášelo vytrvalé srážky, v Čechách i sněhové. V průběhu úterý 12. listopadu spadlo ve Velkých Svatoňovicích 16,4 mm deště, ve středu 13. listopadu pak 12,4 mm srážek zpočátku dešťových, ve večerních hodinách sněhových. Před půlnocí pokryl půdu dočasně sněhový poprašek.

13. prosince 2019 – NÍZKÝ TLAK VZDUCHU
Hluboká tlaková níže Toni s centrálním tlakem se pohybovala ze Skotska přes Severní moře nad jižní Skandinávii. Na jejím jižním okraji přinesl zvýšený tlakový gradient zesílení větru, který však nedosáhl nebezpečných rychlostí. Výrazný byl však pokles tlaku, který dosáhl svého minima v pátek 13. prosince 2019 ve 13:17 SEČ. Ve Velkých Svatoňovicích bylo naměřeno 985,0 hPa – nejnižší tlak v roce 2019.

20. prosince 2019 – VYSOKÉ VEČERNÍ A NOČNÍ TEPLOTY
Intenzivní příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu, a to především ve vyšších vrstvách atmosféry, vedl k velmi výrazné inverzní situaci. Ta byla v pátek 19. prosince 2019 rozrušena zesilujícím J až JV větrem, který vedl k rychlému oteplení i v nižších polohách. Večerní termínová teplota ve 21:00 SEČ se tak udržela na hodnotě +8,6°C, což znamenalo překonání dosavadního prosincového rekordu +8,4°C z 25.12.2013. O den později, v sobotu 21. prosince 2019, večerní termínová teplota dosáhla dokonce +8,7°C.