Domů » bouřky » Bouřky 17. a 18. 8. 2004
      

Bouřky 17. a 18. 8. 2004

Konvektivní činnost v severovýchodních Čechách ve dnech 17. a 18. srpna 2004

V úterý 17. a ve středu 18. srpna 2004 byla bouřková činnost v trutnovském regionu velmi bohatá. Začala sice až v pozdních hodinách, ale celkový počet bouřkových jader byl vcelku vysoký. Většina bouřkových jader dne 17. srpna vznikala v okolí Prahy a poté se pohybovala po jednotné dráze na severo-severovýchod. Všechny bouřky z tohoto dne překonaly hřeben Krkonoš v oblasti Vrchlabí a ve Velkých Svatoňovicích se projevily pouze záblesky na obzoru.

Snímek z detekce blesků je z 17. srpna 2004 20:20 SELČ.

1

Následující snímek z detekce blesků je z téhož dne 22:20 SELČ. Nad hraničním hřbetem Krkonoš můžeme sledovat druhé bouřkové jádro. Předchozí již směřuje do polského vnitrozemí a další poměrně rozsáhlá bouřka se formuje jihozápadně od Kolína.

2

Je deset minut po půlnoci (0:10 SELČ) 18. srpna a třetí bouřkové jádro dorazilo do Krkonoš. V tomto okamžiku zuří bouřka na jejich hřebeni. Ani z této poměrně rozsáhlé bouřky se kromě blesků ve Svatoňovicích nic neprojevilo. Bylo absolutní bezvětří a beze srážek. Z dáli doléhalo temné dunění, ve 23:51 došlo následkem silného hromu k otřesu povrchu země.

3

Až druhého dne, 18. srpna 2004 jsme se dočkali. Konečně dorazila bouřka i k nám, malá, ale naše… Čas snímku 1:50 SELČ 18. srpna 2004. Po celou dobu trvání této bouřky opět panovalo absolutní bezvětří. Přibližně v 1:35 začalo pršet, přičemž intenzita srážek dosáhla vrcholu okolo 1:50, poté rychle zeslábla. Blesková aktivita dosti silná, nejbližší úder blesku byl ve vzdálenosti cca 1000 metrů.

4

Snímky z radaru zde neuvádím, protože na něm byly výše uvedené situace nepříliš zajímavé.

Radarové snímky a záznamy z detekce blesků jsou přejaty ze stránek Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ www.chmi.cz