Domů » bouřky » Archiv rubriky 'bouřky 2004'

bouřky 2004 Archive

Bouřky 17. a 18. 8. 2004

Vloženo 2. 1. 2014

Konvektivní činnost v severovýchodních Čechách ve dnech 17. a 18. srpna 2004

V úterý 17. a ve středu 18. srpna 2004 byla bouřková činnost v trutnovském regionu velmi bohatá. Začala sice až v pozdních hodinách, ale celkový počet bouřkových jader byl vcelku vysoký. Většina bouřkových jader dne 17. srpna vznikala v okolí Prahy a poté se pohybovala po jednotné dráze na severo-severovýchod. Všechny bouřky z tohoto dne překonaly hřeben Krkonoš v oblasti Vrchlabí a ve Velkých Svatoňovicích se projevily pouze záblesky na obzoru.

Snímek z detekce blesků je z 17. srpna 2004 20:20 SELČ.

1

Následující snímek z detekce blesků je z téhož dne 22:20 SELČ. Nad hraničním hřbetem Krkonoš můžeme sledovat druhé bouřkové jádro. Předchozí již směřuje do polského vnitrozemí a další poměrně rozsáhlá bouřka se formuje jihozápadně od Kolína.

2

Je deset minut po půlnoci (0:10 SELČ) 18. srpna a třetí bouřkové jádro dorazilo do Krkonoš. V tomto okamžiku zuří bouřka na jejich hřebeni. Ani z této poměrně rozsáhlé bouřky se kromě blesků ve Svatoňovicích nic neprojevilo. Bylo absolutní bezvětří a beze srážek. Z dáli doléhalo temné dunění, ve 23:51 došlo následkem silného hromu k otřesu povrchu země.

3

Až druhého dne, 18. srpna 2004 jsme se dočkali. Konečně dorazila bouřka i k nám, malá, ale naše… Čas snímku 1:50 SELČ 18. srpna 2004. Po celou dobu trvání této bouřky opět panovalo absolutní bezvětří. Přibližně v 1:35 začalo pršet, přičemž intenzita srážek dosáhla vrcholu okolo 1:50, poté rychle zeslábla. Blesková aktivita dosti silná, nejbližší úder blesku byl ve vzdálenosti cca 1000 metrů.

4

Snímky z radaru zde neuvádím, protože na něm byly výše uvedené situace nepříliš zajímavé.

Radarové snímky a záznamy z detekce blesků jsou přejaty ze stránek Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ www.chmi.cz

Bouřky 8. – 9. 7. 2004

Vloženo 2. 1. 2014

Mohutná a elektricky velmi aktivní squall line přecházející Českou republiku mezi 8. a 9. červencem 2004

Ve dnech 8. – 9. července přecházela přes střední Evropu studená fronta spojená s velmi intenzivní bouřkovou činností. První známky bouřek se objevily již v poledních hodinách 8. července především v jižním Německu (Bavorsku), kde napáchaly značné škody. Bouřková fronta se pak pomalu pohybovala směrem na východ až severovýchod. V 18:00 (všude uváděn SELČ) dosáhla prostoru České republiky v oblasti Chebska. V tomto okamžiku se bouřková oblačnost začala prudce rozvíjet. V 19:00 se bouřky dostaly do prostoru Tachovska a Domažlicka. Odtud byly později hlášeny škody jimi způsobené.
Bouřková fronta se již v tuto chvíli rozvinula v celé své šíři a pohybovala se do nitra Čech. Druhé větší jádro se nacházelo v okolí Drážďan a pohybovalo se rychle na severovýchod. Maximální intenzity bouřkové činnosti bylo dosaženo v 21:50, kdy čelo bouřkové fronty stálo na linii (spíše oblouku)  Ústí nad Labem, Praha, Milevsko, Strakonice. V tuto chvíli se počet blesků za 90 minut ve středoevropském prostoru pohyboval na cifře okolo 23 500.

Výše zmiňovanou situaci dokumentuje snímek z detekce blesků z 21:50.

 1

Stejná situace v 21:50 tentokrát z pohledu meteorologického radiolokátoru. Výška bouřkové oblačnosti přesáhla údajně 12 kilometrů.

2

Snímek z radaru v 22:20. Bouřková fronta dosahuje své maximální intenzity nad Táborem.

3
Z Velkých Svatoňovic byly první bouřkové projevy pozorovatelné v 22:30 v podobě vzdálených záblesků na obzoru.
Ve 23:10 začal mírný déšť. První náraz větru se vyskytl v 23:35, sílu odhaduji na 15 m/s, směr byl zpočátku západní, posléze se změnil na severní. Na počátku bouřky byla teplota vzduchu 22°C, v 0:30 se pohybovala okolo 18°C.
Největší intenzity dosáhla bouřka ve Svatoňovicích ve 23:45, kdy došlo k úderu blesku ve vzdálenosti 300 metrů.
Krátce předtím ve 23:42 došlo k výpadku dodávky elektrické energie, tato byla obnovena v 0:08.

Snímek z detekce blesků je z 23:50.

 4

V 23:58 přišla druhá vlna deště, celkem spadlo za 20 minut asi 15 mm srážek. Po 0:10 bouřka zeslábla s směřovala dále k severovýchodu. Ještě do 0:50 docházelo k ojedinělým blízkým úderům blesku. Snímek z radaru je z 23:50.

5

Většina bouřek byla v tomto okamžiku soustředěna v oblasti České republiky. Další bouřky se vyskytovaly hlavně v Německu. Okolo 22. hodiny bylo v oblasti Německa, ČR, Rakouska a Švýcarska napočítáno za 120 minut 93 000 blesků.

6

Radarové snímky a záznamy z detekce blesků jsou přejaty ze stránek Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ www.chmi.cz

Bouřka 3.7.2004

Vloženo 2. 1. 2014

Konvektivní jevy dne 3. července 2004

V odpoledních hodinách, přibližně v 15. hodiny se ze severozápadního směru začala přibližovat středně silná bouřka.Nepřinesla příliš silné srážky ani silný vítr, ale na jejím předním okraji bylo možno pozorovat pěkný návějový oblak (oblak při přechodu). Situace na snímku z detekce blesků je z 15:40 SELČ.

1

Následující radarový snímek je z 16:00 SELČ. Oblast nejintenzivnějších srážek se nachází nad Broumovskem a pokračuje
k jihozápadu nad Hradec Králové, Pardubice a Jihlavu.

2

Ve večerních hodinách okolo 19. hodiny se vyskytla druhá bouřka tohoto dne. Tato bouřka měla velmi ostře ohraničenou týlovou stranu a přešla přes Velké Svatoňovice velmi rychle, aniž by z ní vypadly nějaké intenzivnější srážky. Snímek z detekce blesků je z 21:10 SELČ.

3

Radarové snímky a záznamy z detekce blesků jsou přejaty ze stránek Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ www.chmi.cz

Bouřka 23. 6. 2004

Vloženo 2. 1. 2014

Mohutná bouřka dne 23. června 2004 ve večerních hodinách

V tomto dni zasáhla Svatoňovicko ve večerních hodinách mohutná bouřka. Situace na snímku z detekce blesků je z 21:50 SELČ. Do oblasti Trutnovska a Náchodska vstupuje od jihozápadu mohutná bouřka, která vznikla přibližně před hodinou spojením dvou nezávislých jader v oblasti Mladé Boleslavi.

bourka23.6.

Ve Velkých Svatoňovicích se bouřka projevovala intenzivními elektrometeory (úder blesku cca 400 m, v horní části obce poškozena elektroinstalace), srážky příliš intenzivní nebyly. Vítr v nárazech dosahoval odhadem rychlosti okolo 15m/s.

bourka23.6.-1

Radarový snímek je z 22:00 SELČ. Oblast nejintenzivnějších srážek se již nachází nad Broumovskem a Polskem. Další bouřky se nalézají u Brna a u Domažlic.

Radarové snímky a záznamy z detekce blesků jsou přejaty ze stránek Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ www.chmi.cz

Bouřka 21.6.2004

Vloženo 2. 1. 2014

Bouřkové pole nad Českou republikou 21. června 2004

Tento den se vyskytlo velké množství spíše slabších bouřek v západní části ČR (tedy spíše v Čechách).Na následujícím snímku z detekce blesků můžete vidět situaci nad ČR v 15:00 SELČ. Lze pozorovat větší množství bouřkových jader nahodile se nacházejících nad naším územím. V jižní části Čech již bouřková aktivita v tuto chvíli ustává. Ve Velkých Svatoňovicích se místní bouřka jevila jako velmi slabá.

bourky21.6-

Radarový snímek je z 15:00 SELČ a zobrazuje totožnou situaci. Nejsilnější se v tento okamžik jeví bouřka v prostoru Mělníka a Litomyšle.

bourky21.6-1
Radarové snímky a záznamy z detekce blesků jsou přejaty ze stránek Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ www.chmi.cz

Významnější konvektivní činnost v týdnu od 8. do 12. června 2004

V tomto týdnu se vyskytla celá řada bouřek, většinou spíše slabší intenzity.
Najdete zde snímky a popisy všech jednotlivých bouřkových jader, vyskytnuvších se v tomto období.


8. června 2004

bourky8.6

Na tomto snímku z detekce blesků můžete vidět bouřku ze dne 8.6. v 16:50 SELČ. Byla to již druhá bouřka tohoto dne. Bouřkové jádro se vyvinulo přímo nad hřbetem Jestřebích hor a poté se pohybovalo směrem na jihovýchod nad Orlické hory. Srážky se ve Velkých Svatoňovicích žádné nevyskytly, avšak v Radvanicích se údajně vyskytlo krupobití.

bourky8.6.-1

Toto je výše uvedená situace dokumentovaná snímkem z radaru z 16:30 SELČ. Předchozí bouřka, která se projevila přibližně ve 14:15 SELČ se na tomto snímku nachází již ve stádiu rozpadu nad Orlickými horami.


9. června 2004

bourky9.6.

Mohutná bouřková fronta přechází přes severovýchodní Čechy. Snímek z detekce blesků je z 15:10 SELČ.
V této bouřce vanul silný severovýchodní vítr o síle zhruba 15 m/s a zároveň se vyskytly velmi intenzivní srážky. Za 20 minut napršelo přibližně 10 mm srážek. Došlo zde i k úderu blesku ve vzdálenosti přibližně 800 metrů.

bourky9.6.-1

Radarový snímek ze stejného dne z 15:00 SELČ dokumentuje velké množství bouřkových buněk přecházejících severovýchodní a střední část ČR. Na střední Moravě se pak na této linii bouřek dokonce vyskytlo tornádo v Litovli.


10. června 2004

bourky10.6.

V tomto dni se v okolí Velkých Svatoňovic vyskytly dvě bouřková jádra. Následující snímek zachycuje situaci při přechodu prvního z nich v 15:50 SELČ (druhá přešla přibližně v 16:50 SELČ). Obě bouřky byly slabé, téměř žádné srážky z nich nevypadly. Převažující pohyb byl ve směru na jihovýchod.

bourky10.6.-1

Radarový snímek je z 16:00 SELČ a naznačuje nám směr pohybu bouřek na celé frontě.


11. června 2004

bourky11.6.

Tento den se vyskytly 2 bouřková jádra.Zde prezentovaný snímek pochází z 21:40 SELČ a zachycuje druhé bouřkové jádro. Jádro předchozí bouřky se v tomto okamžiku nalézá jihozápadně od Orlických hor, přibližně v oblasti Rychnova nad Kněžnou. Obě večerní bouřky se řadí mezi slabé, srážky byly minimální, vítr velmi slabý.

bourky11.6.-1

Na tomto radarovém snímku z 21:00 SELČ můžete vidět v oblasti severovýchodních Čech tři bouřková jádra, pohybující se směrem na východ.V jižních Čechách se v tuto chvíli nalézá oblast trvalejších srážek.


12. června 2004

bourky12.6.

Tento den se vyskytly 3 bouřková jádra. První z nich již v časných ranních hodinách. Při této bouřce spadlo nejvíce srážek, asi 15 mm v průběhu 15 minut. Zde prezentovaný snímek pochází z 4:50 SELČ a zachycuje tuto časnou ranní bouřku.

bourky12.6.-1

Radarový snímek z 5:00 SELČ zachycuje linii bouřek již nad hranicí Čech a Moravy. Za bouřkovým pásem následovalo pásmo trvalých srážek. Při večerní bouřce okolo 18. hodiny se vyskytlo slabé krupobití. Zároveň spadlo větší množství srážek, asi 10 mm v průběhu 5 minut. Voda ani nestíhala odtékat kanalizací.

Radarové snímky a záznamy z detekce blesků jsou přejaty ze stránek Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ www.chmi.cz

Zpět na začátek