Roční statistka

Roční statistika meteorologických veličin naměřených na stanici ve Velkých Svatoňovicích za jednotlivé roky od roku 2010.
* data jsou aktualizována 1x za den.

Statistika pro rok: